בעקבות ממציאים והמצאות

מטרות תכנית בעקבות ממציאים והמצאות: התכנית חושפת את התלמידים לתופעות
ולעקרונות מדעיים/פיזיקליים
בעקבות ממציאים והמצאות, תוך בניית דגמים והפעלתם.

שכבות גיל: ד'-ה' | תכנית שנתית

רציונל:
תכנית מדעים שנתית לכיתות ד'-ה', העוסקת בתופעות ובעקרונות

מדעיים בעקבות ממציאים והמצאות, בדרך הגילוי ותהליכי החקר.
הבנת העקרונות והמושגים המדעיים מושגת באמצעות יצירה ובנייה
של מנגנונים/מכשירים פשוטים לבנייה ולתפעול, באווירה 'סדנאית', יצירתית, משתפת וחווייתית.

נושאים מרכזיים:
אנרגיה | כוח הכבידה | הצפנה | חשמל | מבנים ועוד.