הסדנא - בעקבות ממציאים והמצאות

מטרות תכנית הסדנא: התכנית חושפת את התלמידים לתופעות ולעקרונות מדעיים/פיזיקליים
בעקבות ממציאים והמצאות, תוך בניית דגמים והפעלתם.

שכבות גיל: ד'-ה'

רציונל:
תכנית מדעים שנתית לכיתות ד'-ה', העוסקת בתופעות ובעקרונות מדעיים בעקבות ממציאים והמצאות,
בדרך הגילוי ותהליכי החקר.
הבנת העקרונות והמושגים המדעיים מושגת באמצעות יצירה ובנייה של מנגנונים/מכשירים פשוטים
לבנייה ולתפעול, באווירה 'סדנאית', יצירתית, משתפת וחווייתית.

נושאים מרכזיים:
אנרגיה | כוח הכבידה | הצפנה | חשמל | מבנים ועוד.