Search
Close this search box.

התכניות שלנו

בימים אלו, אתם כאנשי חינוך, נערכים לשנה"ל תשפ"ה, ובוחרים את תכניות
גפ"ן, קרב ותל"ן שילוו את התלמידות והתלמידים ואת הצוות החינוכי בשנה הבאה.

אנו מציגים בפניכם את קטלוג התכניות שלנו לשנת תשפ"ה לפיתוח חשיבה
והעצמה חברתית רגשית חווייתית המשלבת סביבה דיגיטלית חדשנית!

תכניות מחר

תכניות מח"ר לפיתוח חשיבה והעצמה חברתית רגשית

קוד 12327

תכניות לכיתות א’-ו’ המחזקות מיומנויות חשיבה.
וכישורים חברתיים רגשיים, תחושת מסוגלות עצמית וחוסן מנטלי. התכניות תורמות ליצירת אקלים מיטבי באמצעות חוויה משחקית, וכוללות משחקי חשיבה ועזרים ייעודיים ללמידה חברתית רגשית.

אודות התכנית
אודות התכנית
מצגת

תכנית שחמטק

קוד 1245

תכנית ללימוד משחק השחמט בגנים ובכיתות א'-ב'.
התכנית מפתחת מיומנויות חשיבה, חברה ורגש בדרך החוויה באמצעות תכנים ועזרים מותאמי גיל, וכוללת גם אפליקציה לאימון אישי.

אודות התכנית
אודות התכנית
מצגת
שחמטק
בחזרה לעתיד

תכנית בחזרה לעתיד

קודי תכנית 12327, 1459

תכנית חדשנית חווייתית המשלבת לכיתות ה׳-ו׳ סביבה דיגיטלית, ומטפחת למידה עצמאית והתמודדות עם פתרון בעיות.
קוביות חכמות הופכות את חוויית המשחק הקלאסית לחוויה אינטראקטיבית! טכנולוגיה חדישה זו מאפשרת משחק שיתופי סביב אתגרים ומשימות קבוצתיות, מטפחת למידה עצמאית, חשיבה ביקורתית והתמודדות עם פתרון בעיות – ומגשרת בין עולם משחקי הקופסה לסביבה דיגיטלית מתקדמת.

אודות התכנית
אודות התכנית
מצגת

תכנית הכלה והשתלבות

קוד 8196

תכנית לכיתות א'-ו' שפותחה במענה לתכנית ההכלה של משרד החינוך לחיזוק היבטים חברתיים ורגשיים בדגש על ערך קבלת השונה. תכנית זו מהווה מענה לתכנית ההכלה וההשתלבות של משרד החינוך ומיועדת לכיתות א'-ח'.
התכנית מחזקת ומבססת היבטים חברתיים ורגשיים בתוך קבוצת לומדים על ידי פיתוח מיומנויות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות באמצעות משחק, תוך הטמעת ערך קבלת השונה. התכנית נסמכת על מודל הכלה ייעודי שמטרתו לתת מענה לכלל הלומדים תוך התחשבות בתלמידים שוני צרכים, וליצור סביבת לימוד תומכת ומאפשרת.
צוות הפיתוח של התכנית כולל פסיכולוג, מומחים לפיתוח תכנים לימודיים לכיתה הטרוגנית מומחים למשחוק הלמידה ועוד.

אודות התכנית
אודות התכנית
מצגת
הכלה והשתלבות
הכשרת מורים

הכשרות מורים

קוד 24351

מגוון סדנאות למתן כלים ישומיים לצוותי החינוך לקידום למידה דרך משחק ומישחוק, פיתוח חוסן אישי ומקצועי והעשרת כלי ההוראה.

אודות התכנית
אודות התכנית
מצגת