אשכולות חשיבה - חוברת משחקי קלפים

לכל גיל! זמין ונגיש! פשוט וקל! ים! ִ ק ֲ ח ַׂ ש ְ קלפים ומ חברתי רגשי!

למה דווקא משחקי קלפים? מה כוללת החוברת? SEL- משחקי קלפים ו ה ֶּ פ ּ ה קו ֶ אר ָ ק :1 משחק יניב :2 משחק שקר :3 משחק ּ ו ּ אב ָ ק :4 משחק ספיד :5 משחק לשון :6 משחק ע ַ ב ֶׁ נסיך ש :7 משחק י ִ מ ֶ ר :8 משחק סוליטר :9 משחק מיני ברידג’ :10 משחק תוכן העניינים 1 עמוד 1 עמוד 1 עמוד 2 עמוד 4 עמוד 7 עמוד 8 עמוד 10 עמוד 13 עמוד 14 עמוד 16 עמוד 18 עמוד 20 עמוד חוקי המשחקים:

1 משחקי קלפים נבחרים. 10 החוברת כוללת חוקי משחק של מה כוללת החוברת? למה דווקא משחקי קלפים? כי הם זמינים לכולם! כי הם מתאימים לכל גיל! כי פשוט וקל לשחק בהם! כי אפשר לשחק בהם לבד, בזוג או בקבוצה! כי הם מזמנים התמודדות עם קשת רחבה של מיומנויות חברתיות ורגשיות! Social Emotional Learning = SEL היא מונח פסיכולוגי שמתייחס לרכישת כישורים למידה חברתית רגשית .21- ומיומנויות של ילדות וילדים, בדרכם להפוך לבוגרים בריאים ועצמאים במאה ה משחקי קלפים מזמנים באופן טבעי וחווייתי התמודדות מצויינת :SEL- עם חמשת תחומי המפתח של ה מודעות עצמית: .1 זיהוי רגשות, תפיסת עצמי מדויקת, זיהוי חוזקות, צרכים, ערכים ועוד. מודעות חברתית: .2 יכולת לאמץ פרספקטיבה לגבי מצבים חברתיים, להפגין אמפתיה, כבוד לאחר ועוד. ניהול עצמי: .3 שליטה בדחפים וניהול מתח, מוטיבציה עצמית ומשמעת, הצבת יעדים, כישורי התארגנות ועוד. ניהול מערכות יחסים: .4 בניית מערכות יחסים, עבודת צוות, ניהול סכסוכים, בקשת/מתן עזרה ועוד. קבלת החלטות באופן אחראי: .5 זיהוי/פתרון בעיות, ניתוח מצבים, אחריות אישית/מוסרית ועוד. SEL- משחקי קלפים ו

2 משחק קלפים בין זוגות שחקנים שנקרא גם קארה כפול. קארה קופה עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים (שני זוגות) 4 מטרת המשחק להיות הזוג הראשון שמכריז על רביעייה או שחושף רביעייה של הזוג היריב. כדי להכריז על רביעייה, יש לומר בקול: "קארה קופה". > כדי לחשוף רביעייה של הזוג היריב, יש לומר בקול "קארה". > הכנות מקדימות משלו. שפה סודית בתחילת המשחק, מחליט כל זוג על באמצעות שפה זו (למשל, עיטוש או גירוד המצח או אמירת שם של בעל חיים כלשהו וכד'), יעבירו בני הזוג מידע ביניהם אודות קלפים ומהלכים מסוימים. קלפים. 4 מערבבים היטב את הקלפים, ומחלקים לכל שחקן קלפים מוסתרים במרכז השולחן. 4 מניחים יתר הקלפים נשארים בקופה. מהלך המשחק כל שחקן מתבונן בקלפים שלו. קלפים מהקופה הראשית במרכז השולחן 4 לאחר מכן, חושפים הקלפים שנחשפו 4 כל שחקן רשאי לקחת איזה קלף שירצה מתוך קלפים 4 ולזרוק מיד קלף אחר. על כל שחקן להישאר כל הזמן עם בידו.

מותר לדבר, לסמן ולתקשר עם בן הזוג בכל דרך. אין סדר קבוע של החלפות קלפים על ידי השחקנים ואין הגבלה חשוב! מי שזריז יותר - מרוויח! למספר ההחלפות מצד כל שחקן. הקלפים שעל 4- סבב מסתיים כאשר כל השחקנים אינם זקוקים יותר ל הקלפים הפתוחים, מניחים אותם בצד 4 השולחן. בשלב זה, אוספים את קלפים חדשים, וכך הלאה. 4 ופותחים השחקנים יכולים לשתף את בני זוגם אודות הקלפים להם הם זקוקים על מנת להשלים רביעייה, ולסמן כאשר ברשותם רביעייה, באמצעות השפה הסודית שלהם. כאשר יש לאחד מבני הזוג רביעיית קלפים בעלי מספר זהה ממשפחות שונות או מאותה משפחה ברצף מספרי עולה - עליו להעביר מסר לבן הזוג. הכרזה נכונה מקנה ניצחון ונקודה! בן הזוג צריך להכריז “קארה קופה”. אם אחד מבני הזוג גילה שלזוג השני יש רביעייה, על ידי פיצוח המסר הכרזה נכונה מקנה ניצחון! הסודי, הוא מכריז “קארה”. בכל אחד מהמקרים, הכרזה שגויה מובילה להפסד! טורפים את הקלפים ומתחילים סבב נוסף... רביעיית קלפים בעלי מספר זהה ממשפחות שונות רביעיית קלפים מאותה משפחה ברצף מספרי עולה 3

4 משחק קלפים שהומצא בנפאל. יניב עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים 2-4 מטרת המשחק לצבור את מספר הנקודות הנמוך ביותר לאחר מס’ סבבים. > כל סבב מסתיים כאשר אחד השחקנים מכריז כי ברשותו “יניב”, כלומר > ומטה. 7 נשארו בידיו קלפים בסכום כולל של לשחקן המנצח לא מתווספות נקודות, ואילו לשאר השחקנים מוסיפים > נקודות כערך הקלפים שאותם הם מחזיקים בסופו של הסבב. מהלך המשחק קלפים. 5 בתחילת כל סבב, מקבל כל שחקן יתר הקלפים נותרים כקופה, כאשר הקלף הראשון בקופה גלוי. לכל קלף ערך מספרי משלו: נקודות); 7 = 7 ערך מספר הקלף (לדוגמה: קלף = קלפי מספרים .10 = ; נסיך, מלכה ומלך 1 = ; אס 0 = ג’וקר הסבב מתקדם בין כל השחקנים בכיוון השעון. סבב במשחק מסתיים כאשר אחד השחקנים, בתורו, מכריז “יניב” אם סכום .7- הנקודות של קלפיו קטן או שווה ל כיוון שלשחקן הפותח יש יתרון, הוא נקבע באופן אקראי בסיבוב הראשון ובסבבים הבאים, פותח השחקן שזכה בסיבוב הקודם. בכל תור, יכול השחקן לקרוא “יניב” או להחליף את קלפיו: להשליך לפחות קלף אחד מידו ולקחת קלף מהקופה או לקחת את הקלף האחרון מהערימה הגלויה.

תחילה, ישליך השחקן את הקלף או הקלפים שברצונו להיפטר מהם, ורק אז ייקח מהקופה או מהערימה הגלויה. במקרים הבאים: יותר מקלף אחד שחקן יכול להשליך קלפים. 3 - יש לו סדרה עולה של לפחות במקרה זה, הוא יכול להשליך את כל הסדרה העולה. - יש לו זוג או יותר מאותו קלף. במקרה זה, הוא יכול להשליך את הזוג, השלשה או הרביעייה. כאשר מכריזים “יניב”, כל השחקנים חושפים את ידיהם. השחקן שמחזיק בידו את הניקוד הנמוך ביותר הוא המנצח: - אם סכום קלפי השחקן שהכריז “יניב” הוא הנמוך ביותר - הוא מנצח בסבב. - אם יש שחקן אחר שסכום קלפיו קטן מסכום קלפי מכריז ה”יניב”, עליו להכריז “אסף” - והוא המנצח בסבב. - אם למספר שחקנים יש ניקוד נמוך או שווה למכריז ה”יניב” - המנצח הוא בעל הניקוד הנמוך ביותר. - כאשר למספר שחקנים ניקוד זהה, כולם מנצחים בסבב, מלבד מכריז ה”יניב” שנקנס. 5

6 בשני המקרים, השחקן לוקח מהקופה או מהערימה הגלויה רק קלף אחד, וכך מקטין את מספר הקלפים שבידיו. כאשר השחקן הקודם זרק סדרה עולה, השחקן הנוכחי יכול להרים מהערימה - 10 ,9 ,8 הגלויה רק את הקלפים הקיצוניים שזרק (למשל, אם נזרקו .)10- או את ה 8- ניתן לקחת את ה ניקוד השחקן שניצח בסבב אינו מקבל נקודות. שאר השחקנים מקבלים ניקוד כערך היד שהם החזיקו בזמן הכרזת ה”יניב”. אם הוכרז “אסף”, אז מכריז נקודות, נוסף לניקוד שבידו. 30 ה”יניב” מקבל ניקוד עונשין על סך ניצחון במשחק , ובתום הסבב העשירי, מי שמחזיק 10 קובעים מספר כלשהו של סבבים, למשל במספר הנקודות הנמוך ביותר, הוא המנצח.

משחק קלפים עממי שנקרא גם צ’יט. עזרי משחק חפיסת קלפים מס’ משתתפים ומעלה 2 מטרת המשחק להיפטר מכל הקלפים על ידי הנחתם בערימה במרכז השולחן. מהלך המשחק מחלקים את הקלפים באופן שווה בין כל השחקנים. כל שחקן, בתורו, מניח קלף אחד או יותר, מוסתרים, בערימה המרכזית. ומכריז ערך הקלף שהניח. מהערך שהוכרז במהלך גבוה או נמוך באחד הערך המוכרז צריך להיות הקודם. השחקן הבא יכול לבצע אחת משתי פעולות: . להמשיך בתורו ולהניח קלף משלו; 1 . להכריז אם השחקן הקודם שיקר או לא, ולחשוף את הקלף בו שיחק: 2 אם השחקן הקודם שיקר - על השחקן ששיקר לאסוף את ערימת הקלפים אליו; אם השחקן הקודם לא שיקר - על השחקן שערער עליו לאסוף את ערימת הקלפים אליו. לאחר מכן, יש להתחיל את הערימה מחדש. המשחק מסתיים כאשר שחקן הצליח להיפטר מכלל הקלפים שבידו - והוא המנצח! שקר 7

8 למשחק דימיון רב למשחק מוכר ואהוב במיוחד... חתחתול! קאבו עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים 2-4 מטרת המשחק להיות השחקן עם סכום הקלפים הקטן ביותר. מהלך המשחק קלפים (מוסתרים). 4 מחלקים לכל שחקן שאר הקלפים מונחים בערימה (מוסתרים) כקופה. לאחר קבלת הקלפים, יכול כל שחקן להציץ בשני קלפים בלבד. בכל תור, רשאי כל שחקן לבצע אחת משתי הפעולות הבאות: 4- . לבחור את הקלף העליון מהקופה ולהניח אותו במקום אחד מ 1 הקלפים (מוסתר) או להשליך אותו לערימת הקלפים הנזרקים (גלוי). 4- . לבחור קלף מערימת הקלפים הנזרקים ולהניח אותו במקום אחד מ 2 הקלפים (מוסתר) או להשליך אותו לערימת הקלפים הנזרקים (גלוי). ניתן להציץ בשני קלפים לבחירתו של השחקן.

בכל פעם ששחקן משליך קלף מידו, יכול כל אחד מהשחקנים: . “להדביק” לקלף שהושלך קלף זהה, אך רק השחקן הראשון שהצליח 1 לעשות זאת - נפטר מהקלף שלו! “להדביק” קלף של שחקן אחר, ובתמורה לתת לו קלף משלו. 2 ישנם במשחק “קלפי בחירה”. אם שחקן מושך או בוחר באחד מהם, ניתן לבצע פעולות שונות: (בכל סדרה): 8 או 7 - קלפים השחקן יכול להציץ באחד הקלפים שלו; (בכל סדרה): 10 או 9 - קלפים השחקן יכול להציץ באחד הקלפים של אחד השחקנים; - קלפים “נסיך” או “מלכה” (בכל סדרה): השחקן יכול להחליף מיקום של שני קלפים שלו או של אחד השחקנים. - קלף “מלך” (בכל סדרה): השחקן יכול להציץ בקלף אחד שלו ובקלף אחד של אחד השחקנים, ולהחליט אם להחליף ביניהם. כששחקן מכריז “קאבו”, כל אחד מהשחקנים האחרים מקבל סבב נוסף. בתום הסבב, כל השחקנים הופכים את הקלפים שלהם (גלויים), ומניחים את הקלפים מידם. כעת, כל שחקן סופר את סך הניקוד בקלפים שחשף ובקלפים שנותרו בידו. - נקודות. 1 = נקודות, ג’וקר 13 = נקודות, מלך שחור 0 = מלך אדום שימו לב! השחקן בעל הניקוד הנמוך ביותר מנצח במשחק! 9

10 משחק קלפים מהיר במיוחד שנקרא גם ספידי. ספיד עזרי משחק חפיסות 2 חפיסת קלפים או מס' משתתפים 2 מטרת המשחק להיפטר ראשון מכל הקלפים. הכנות מקדימות מחלקים לכל שחקן מחצית מחפיסת הקלפים. אם משחקים עם שתי חפיסות, כל שחקן מקבל חפיסה. ערימות 5 , כאשר כל שחקן מניחמשמאל לימין סידור הקלפים הוא קלפים בסדר הבא: קלף אחד גלוי. - ערימה ראשונה (קלף אחד): קלף אחד גלוי ומתחתיו קלף אחד מוסתר. קלפים): 2( - ערימה שנייה קלפים מוסתרים. 2 קלף אחד גלוי ומתחתיו קלפים): 3( - ערימה שלישית קלפים מוסתרים. 3 קלף אחד גלוי ומתחתיו קלפים) - 4( - ערימה רביעית קלפים מוסתרים. 4 קלף אחד גלוי ומתחתיו קלפים) - 5( - ערימה חמישית

הנחיות: קלפים גלויים (או יותר) מאותו סוג, מניחים אותם זה על גבי זה 2 - אם יש באחת הערימות והופכים את הקלף העליון בערימה/ות האחרת/ות. מהלך המשחק בסיום ההכנות המקדימות, כל שחקן מניח קלף מתוך ערימת הקלפים שנותרה לו במרכז השולחן, זה לצד זה, כך שלכל שחקן יש “קופה” משלו. לאחר מכן, מתחילים השחקנים להניח קלפים על השניים שנפתחו על פי החוקים הבאים: - על הקלף להיות עוקב או קודם לעליון שבמרכז. - אין תורות במשחק, כל אחד מניח את הקלפים במהירות האפשרית. - כאשר שחקן מניח קלף, הוא יכול להפוך לגלוי את הקלף העליון בערימה ממנה נלקח הקלף המונח. - כאשר נגמרת אחת הערימות שברשות השחקן, הוא יכול לקחת את אחד הקלפים הגלויים וליצור ערימה חדשה, וכך לגלות את הבא בתור באחת הערימות המלאות. - במקרה ששחקן פותח קלף, והקלף זהה לקלף בערימה אחרת, הוא יכול להעביר את הקלף לערימה השנייה עם הקלף הזהה ולפתוח קלף נוסף. 11

12 השחקן הראשון שמסיים את קלפיו, לוקח אליו את כל הקלפים מהערימה הקטנה מבין השתיים שעל השולחן, וממשיכים לסבב נוסף (עד שנותרת ערימת קלפים אחת על השולחן). המשחק מסתיים כאשר לאחד השחקנים נגמרים כל הקלפים. אם לשחקן אין מספיק קלפים לסידור מלא בתחילת הסבב, הוא מסדר על פי אותה מתכונת עד לשלב שבו נגמרים הקלפים. כל הקלפים העליונים גלויים. אם לשני השחקנים אין יותר תנועות אפשריות על פי חוקי המשחק, כל אחד מהם מניח במקביל קלף מן הקופה על הערימה שלו וממשיכים במשחק. אם לאחד השחקנים יש קלף, הוא חייב להניח אותו (גם אם אינו מעוניין כי זה יגרום לו להפסיד, למשל...) מותר לשים ג’וקר על כל קלף, ועליו מותר לשים כל קלף.

משחק קלפים ישראלי ששמו נהגה במלעיל. עזרי משחק חפיסת קלפים מס’ משתתפים ומעלה 3 מטרת המשחק להשיג את כל אותיות השם של המשחק: ל-ש-ו-ן. מהלך המשחק קלפים. אם שלושה מתוכם זהים, על השחקן 4 מחלקים לכל שחקן להחליף אותם בארבעה קלפים חדשים. מצב זה נקרא “שרוף”. קלפים (גלויים). 4 מניחים במרכז השולחן כל השחקנים משחקים בו זמנית: - לוקחים קלף מאחד הקלפים שעל השולחן, ומיד זורקים קלף אחר במקומו. - כאשר אף שחקן לא מעוניין לקחת קלף מארבעת הקלפים שבמרכז השולחן, מחליפים את רביעיית הקלפים לקלפים חדשים. בעלי רביעיית קלפים - המשחק ממשיך, עד אשר אחד השחקנים משיג ” בצורת תלתן, פיק, 4“ : קלףלדוגמה אותו מספר בכל ארבעת הצורות. יהלום לב). , עליו להוציא רביעיית קלפים כאשר אחד השחקנים מצליח לאסוף לשון, ולהמשיך להעביר קלפים כאילו עוד לא השלים רביעייה כשכל הזמן לשונו עדיין בחוץ. מטרת יתר השחקנים היא לזהות כאשר אחד השחקנים הוציא לשון, ולהוציא לשון אף הם. הסבב מסתיים כאשר אחרון השחקנים שם לב. השחקן האחרון ששם לב, מקבל אות אחת משם המשחק (“ל-ש-ו-ן”: “ל” או “ש” או “ו” או “ן”), ואז ממשיכים בסבב נוסף. המשחק מסתיים כאשר שחקן השיג את כל אותיות השם “לשון”! 13 לשון

14 למשחק זה קיימת גם גרסה נוספת הנקראת שישיות. נסיך שבע עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים ומעלה 2 מטרת המשחק לצבור את מספר הנקודות הנמוך ביותר בסיום המשחק. הכנות מקדימות מניחים ליד כל שחקן קלף אחד (מוסתר) שיישאר לידו במהלך המשחק. אסור להסתכל בקלף זה! קלפים, וגם 4 קלפים, שמהם הוא בוחר 5 לאחר מכן, מחלקים לכל שחקן הם יישארו מוסתרים, כך שאף שחקן לא יסתכל בהם (בנפרד מהקלף הראשון). לאחר מכן, לכל שחקן מותר להציץ בשני קלפים (המונחים לידו) בלבד, אולם אסור לו לשנות את הסדר שבו הם מונחים. לאחר שכל השחקנים ראו שניים מקלפיהם, מניחים את שאר הקלפים שלא חולקו במרכז (מוסתרים). זוהי הקופה. , למעט הקלפים הבאים:ערכו המספרי לכל קלף יש את חצי נקודה! = ג’וקר נקודות! 0 = נסיך (נכון לגבי כל סדרה!) נקודות! 0 = 7 (נכון לגבי כל סדרה!)

מהלך המשחק קובעים את השחקן הראשון ומשחקים בכיוון השעון. השחקן הראשון לוקח את הקלף העליון מהקופה כך שרק הוא יראה אותו. :באחת משתי הפעולות הבאות כעת, הוא יכול לבחור הקלפים ההפוכים המונחים לידו, כך שהקלף 4- - להחליף את הקלף באחד מ שיוחלף יונח גלוי בקופה חדשה; - להניח את הקלף גלוי בקופה חדשה, והתור יעבור לשחקן הבא. :באחת משתי הפעולות הבאות כעת, השחקן השני יכול לבחור - לקחת את הקלף העליון מהקופה של הקלפים הגלויים, ולהחליפו באחד מקלפיו ההפוכים, כאשר הקלף ההפוך שיוחלף יונח בראש הקופה הגלויה. - לקחת את הקלף העליון מהקופה (בה הקלפים הפוכים) ואז הוא יכול לבחור בין השניים: קלפיו ההפוכים ולהניח את הקלף 4- . להחליף את הקלף באחד מ 1 שיוחלף בראש הקופה הגלויה; . להניח את הקלף בראש הקופה שקלפיה גלויים. 2 לאחר שסיים את תורו, התור יעבור לשחקן הבא, שיש לו אותן אפשרויות שהיו לשחקן השני. לסיים את המשחק: שתי דרכים יש - כל הקלפים מהקופה בה גב הקלפים כלפי מעלה נגמרים. - כל שחקן, בתחילת תורו, אם הוא חושב שהערך של קלפיו ההפוכים “נסיך שבע” נמוך מהערך של קלפיהם של שאר השחקנים, רשאי לומר: ואז המשחק מסתיים. בתום המשחק, כל שחקן הופך את קלפיו (כולל הקלף ההפוך שהונח בצד), ומחשב את הערך שלהם. השחקן שערך הקלפים שלו הוא הנמוך ביותר, מנצח במשחק! 15

16 בישראל נפוצה במיוחד גרסה של המשחק בשם “רמיקוב”. רמי עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים 2-3 מטרת המשחק קלפים לפחות כל אחת. 3 לבנות סדרות המכילות הכנות מקדימות קלפים. 14 מחלקים לכל שחקן מושכים קלף נוסף מהקופה ומניחים אותו בצד. קלף זה הוא הקלף הפותח של המשחק ומהווה את הקלף הראשון של ערימת הקלפים, אליה השחקנים יזרקו את הקלפים שלהם במהלך המשחק. יתר הקלפים (מוסתרים) משמשים כקופה. את הקלף העליון בקופה הופכים. השחקנים אינם מגלים את תוכן קלפיהם אחד לשני, וכל שחקן מסדר את קלפיו בידו. מהלך המשחק בוחרים שחקן ראשון. עליו להחליט אם למשוך קלף מהקופה או למשוך את הקלף הראשון מתוך הערימה של הקלפים שנזרקו. לאחר מכן, על השחקן לזרוק קלף לשחקן הבא (כדאי שזה יהיה קלף שאינו צריך).

על השחקן הבא בתורו להחליט אם לקחת את הקלף שהשחקן הראשון זרק או לקחת קלף מקופת הקלפים. בכל מקרה, גם עליו לזרוק קלף לשחקן הבא. בכל תור, כל אחד מהשחקנים צריך לקחת קלף ולזרוק קלף. !סדרות חוקיות המנצח במשחק הוא זה שיצר מכל הקלפים שבידו מהי סדרה חוקית? סדרה עולה של קלפים בעלי צורה זהה (ללא קשר לצבע). לדוגמה: סדרת קלפים בעלי מספר זהה, אך בעלי צורות שונות. לדוגמה: ג’וקר במשחק גרסה נוספת של המשחק כוללת שימוש בג’וקר, כאשר בעזרתו ניתן להשלים סדרה. לדוגמה: בסדרה שבתצלום קלף הג’וקר מחליף את הקלף תלתן. 5 17

18 משחק פופולארי במיוחד, שמשוחק גם בגרסת מחשב. סוליטר עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים שחקן יחיד מטרת המשחק ערימות של קלפים, אחת עבור כל סדרה, בסדר עולה מ”אס” ל”מלך”. 4 לבנות הכנות מקדימות עמודות: 7- קלפים המסודרים ב 28 המשחק נפתח עם קלפים 2 העמודה הראשונה מכילה קלף אחד, העמודה השנייה מכילה וכן הלאה. הקלף העליון בכל עמודה גלוי, שאר הקלפים מוסתרים. ערימות הבית ממוקמות בפינה הימנית העליונה. 4 ערימת בית ערימת בית ערימת בית ערימת בית

מהלך המשחק בכל תור, השחקן יכול להזיז קלף אחד או יותר, למשל, ניתן להזיז גם רצפים המסודרים באופן עוקב בין העמודות. השחקן יכול לקחת קלפים מערימת הקלפים (לרוב בגלל שאזלו לו המהלכים), וכאשר הוא מסיים את הערימה, הוא מערבב אותה מחדש. , מ”מלך” ל”אס”. בסדר יורד על העמודות להיבנות .”3“ ” על “נסיך”, למשל, אך לא על 10“ באופן זה, השחקן יכול להניח ניקוד נקודות 10- נקודות על העברת קלף מהחפיסה לעמודה ו 5 השחקן יקבל על כל קלף שנוסף לערימת בית. אם המשחק אורך מעבר לחצי דקה, השחקן מקבל גם נקודות בונוס בהתאם לזמן שיידרש לו כדי לסיים אותו. 19

20 גרסה ביתית של משחק הברידג’ המפורסם. עזרי משחק חפיסת קלפים מס' משתתפים זוגות) 2( 4 מטרת המשחק סבבי משחק). 13 נקודות (בתום 5 להיות הזוג הראשון שצובר הכנות מקדימות ארבעת השחקנים מתחלקים לשני זוגות, וכל זוג יושב אחד מול השני. קובעים מחלק. השחקן משמאל למחלק הוא זה שיערבב את הקלפים. המחלק מחלק את הקלפים (מוסתרים) אחד אחד עם כיוון השעון, קלפים. 13 כך שלכל שחקן יש הקלף האחרון, השייך למחלק, מונח על השולחן (גלוי) כדי לקבוע את הסדרה השלטת (כל קלפי הלב או התלתן או הפיק אן היהלום). הקלף נשאר מונח על השולחן עד שתורו של המחלק לשחק. מהלך המשחק השחקן משמאל למחלק מתחיל את הסבב הראשון, והוא יכול לפתוח איזה קלף שהוא רוצה מידו. יתר השחקנים צריכים, בתורם: להניח קלף מאותה הסדרה (אם השחקן הראשון שיחק “לב” - בסבב זה כל שחקן שיש לו קלף עם הצורה “לב” חייב לשחק איתו). ככל שהקלף יהיה יותר גבוה, הסיכוי לקחת לקיחה באותו סבב עולה. במידה ולשחקן אין קלף מאותה סדרה, הוא יכול להניח כל קלף אחר. מיני ברידג’

סדר הקלפים בכל סדרה :מהגבוה לנמוך הוא מנצח הסבב הוא בעל הקלף הגבוה ביותר מהסדרה של הקלף הראשון שהונח, אלא אם כן הונח קלף מהסדרה השלטת ואז הקלף הגבוה ביותר מהסדרה השלטת לוקח את הסבב. מנצח הסבב מוביל את הסבב הבא. ספירת נקודות הסבבים שוחקו, ואז סופרים את הנקודות. 13 המשחק ממשיך עד שכל במידה ולאף זוג אין מספיק נקודות לניצחון במשחק, מחולקת יד נוספת. הקלפים בנפרד (מוסתרים). 4 לאחר כל לקיחה, הלוקח יניח את בטרם שוחק סבב נוסף, יכול כל שחקן לבקש לראות את הקלפים מהסבב האחרון בלבד. ניקוד הסיבובים שוחקו, הזוג שזכה ביותר לקיחות יקבל נקודה אחת 13- לאחר ש .6- על כל לקיחה מעבר ל נקודות. 5- המשחק מסתיים כאשר אחד הזוגות מגיע ל 21 “אס” הוא הקלף הכי גבוה, ” הוא הקלף הכי נמוך. 2”- ו

לכל גיל! זמין ונגיש! פשוט וקל! ם? ֶ ית ֵ נ ֱ ה ֶ שיחקתם ונ חברתי רגשי!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=