אשכולות חשיבה

תכניות הלימודים ההבנה מאחורי הלמידה

ההבנה מאחורי הלמידה כלים מנצחים לחיים שנים בלמידה באמצעות 28 אשכולות חשיבה מתמחה מזה משחק ומישחוק, לצד פיתוחמתמידשל תכנים, כלים ועזרים שיעזרו לדור הצעיר להתמודד עם העתיד שמצפה לו. השנה, תוכלו לבחור גם תכניותמבית ג’ון ברייס פתרונות למידה בתחומיםשונים - לתלמידים, צוותי חינוך והורים. התכניות השונות עוסקות במגוון תחומי דעת ומאחורי פיתוח של כל תכנית, מודל או עזרי הוראה ייעודיים, עומדים מומחים בתחומים שונים: פדגוגיה מותאמת לשונות של הלומדים, פסיכולוגיה, משחוק הלמידה ועוד. לאורך השנים, בצענו מחקרים בארץ ובעולם, בשיתוף פרופ’ דונלד גרין מאוניברסיטת ייל שבארה”ב, שבדקו את יעילותה של שיטת אשכולות לפיתוח תהליכי חשיבה. תוצאות המחקרים היו חד משמעיות: שיטת אשכולות משפרת באופן משמעותי מיומנויותחשיבה וכישורי חייםשל הלומדים. פעילות החברה ממוקדת בארץ, בקרב אוכלוסיות ומגזריםשונים המרכיבים את פני החברה הישראלית, וזוכה להכרה בינלאומית .Mind Lab גם במדינות רבות בעולם תחת שם המותג אתם מוזמנים להתרשם מקרוב מהעשייה רבת הגוונים שלנו באמצעות אתר אשכולות ודף הפייסבוק שלנו. שלכם, ארז אלירז - מנכ”ל, וצוות אשכולות

העשרה למידה תכניות הלימודים על ציר העשרה-למידה תכניות חינוך חברתי ערכי והעשרה תכנית לצמצום פערים לימודיים תכנית למידה חברתית רגשית )SEL( תכנית הכלה והשתלבות במסגרת קרב, תל”ן, גפ”ן במסגרת גפ”ן במסגרת גפ”ן במסגרת גפ”ן תכנית ללימוד שחמט (גנ”י, א’-ב’) תכנית ניצני חשיבה (א’-ב’) תכנית יסודות חשיבה (ג’-ד’) תכנית יישומי חשיבה (ה’-ו’) תכניות העשרה נוספות (א’-ו’) תכנית צ’אנס לצמצום פערים לימודיים (ב’-ה’) תכנית למידה חברתית רגשית (א’-ח’) תכנית הכלה והשתלבות (א’-ח’) 12 עמ’ 13 עמ’ 14 עמ’ 15 עמ’ 16 עמ’ 6 עמ’ 7 עמ’ 8 עמ’ פתרונות מותאמים במקום אחד! תכניות שנתיות או מותאמות לפי צורך! תכניות נוספות מבית ג’ון ברייס פתרונות למידה 9-11 עמ’ חדש באשכולות

קוגניציה רגש חברה מהווים את הבסיס לכל התכניות שלנו! מיומנויות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות מהוות משאב משמעותי לאורך מעגלי החיים, וקשורות בטווח הארוך להצלחה אקדמית, הצלחה בעבודה ובריאות נפשית ופיזית טובה יותר. ללמידה כזו המוטמעת באופן מערכתי במוסד החינוכי קיים פוטנציאל ליצירת השפעה חיובית מכרעת על ילדים ובני נוער, על שגשוגם הלימודי, החברתי והרגשי. משחק הוא הדרך הטבעית שלנו להתפתח, לצמוח וללמוד על עצמנו ועל אחרים באווירה משתפת, כך שהלמידה הופכת לחוויה מעשירה שהנאה וסיפוק בצידה: המשחק הוא כלי מאתגר ויעיל לפיתוח בהיבט הקוגניטיבי מיומנויות חשיבה וכישורי חיים. המשחק מהווה קרקע פוריה ליצירת תקשורת בהיבט החברתי ואינטראקציות חברתיות שונות. המשחק מזמן התמודדות עם סיטואציות רגשיות בהיבט הרגשי (זיהויין וניהולן), תחושות תסכול או אכזבה, ומשפיע על הדימוי העצמי והתפתחות ה”אני” של הילדים והילדות. למידה חברתית רגשית )SEL( זה כאן!

, פיתחנו מודלים, כלים ועזרי SEL על בסיס עקרונות ההוראה ולמידה ייעודיים לתכניות השונות, ביניהם כרטיסיות הנחיה הכוללות התייחסויות מילוליות ומעשיות בעבודה עם תלמידים: מגוון התכניות שלנו מעניקות ללומדות וללומדים בגילאים השונים כלים חשובים לחיים, ביניהם: שיפור הישגים לימודיים שיפור מיומנויות תקשורת בינאישיות חיזוק הדימוי האישי והמסוגלות העצמית

6 למידה חברתית רגשית כיתות א’-ח’ על רקע העלייה החדה במצוקות החברתיות של ילדים ובני נוער לצד ירידה ברמת החוסן הרגשי שלהם, פיתחנו תכנית המחזקת פונקציות חברתיות, בדגש על מסוגלות עצמית, להתמודדות עם מצוקות אלו וליצירת אקלים מיטבי בית ספרי, באמצעות חוויה משחקית. :SEL התכנית מבוססת על תחומי המפתח של המודעות עצמית, מודעות חברתית, ניהול עצמי, ניהול מערכות יחסים וקבלת החלטות באופן אחראי. שפותחו במיוחד לתכנית זו, כלים ייעודייםהתכנית כוללת ביניהם שיטות חשיבה לבחינת סיטואציות חברתיות רגשיות במהלך התרחשותן ולאחריהן, כדי לזהות, לשיים ולווסת קשת של רגשות ולשפר התנהגות לעתיד. 12327 מס’ תכנית: )SEL ( למידה חברתית רגשית גפ”ן תכנית המשך ליוזמת באים בטוב! תכנית שנתית או מותאמת לפי צורך!

7 הכלה והשתלבות כיתות א’-ח’ תכנית שפותחה במענה לתכנית ההכלה של משרד החינוך. התכנית מחזקת ומבססת היבטים חברתיים ורגשיים בתוך קבוצת .הטמעת ערך קבלת השונהלומדים באמצעות משחק, תוך של התכנית כולל פסיכולוג, מומחים לפיתוח תכנים צוות הפיתוח לימודיים לכיתה ההטרוגנית ומומחים למשחוק הלמידה. שפותחו לתכנית זו, מודל הכלה ועזרים ייעודייםבבסיס התכנית על מנת לתת מענה לכלל הלומדים תוך התחשבות בתלמידים שוני צרכים, וליצור סביבת לימוד תומכת. הכלה והשתלבות 8196 מס’ תכנית: אני והאחר ערך עצמי חיובי מיומנויות ושיטות חשיבה למידה מתוך הנאה והנעה מודל הכלה ייעודי לתכנית! גפ”ן תכנית שנתית או מותאמת לפי צורך!

8 צ’אנס כיתות ב’-ה’ תכנית לצמצום פערים, המקנה אסטרטגיות מסוגלות עצמית למידה ומפתחת יכולת לשיפור הישגים לימודיים בשפה , באמצעות חוויה ובמתמטיקה משחקית. התכנית נשענת על התיאוריה החינוכית של ג’ון דיואי, גישת האינטליגנציות המרובות של פרופ’ הווארד גארדנר ושיטת ההעשרה האינסטרומנטלית של פרופ’ ראובן פוירשטיין. לפיתוח מודעות למיומנויות חשיבה ארגז כליםהתהליך הלימודי כולל וליישומן בתחומי דעת שונים בד בבד עם הפחתת בעיות בתחום הרגשי והחברתי. אסטרטגיות למידה 12406 מס’ תכנית: גפ”ן תכנית שנתית או מותאמת לפי צורך!

9 מגוון תכניות לתלמידים, צוותי חינוך והורים ,matrix ג’ון ברייס פתרונות למידה, חטיבת ההדרכה של שנה. 20 מהווה בית לכל פתרונות הלמידה בארגון למעלה מבמסגרת תכניות הלימוד לבתי הספר, אנו מציעים תכניות במגוון תחומי דעת, העונות לצרכים הקיימים, כפי שאותרו ונבדקו על ידי נשות ואנשי מקצוע מובילים בתחומים השונים. התכניות בתחומים: חינוך טכנולוגי ילדים ונוער בסיכון הכלה והשתלבות מענים רגשיים וטיפוליים למידה רגשית חברתית חינוך פיננסי ועוד... גפ”ן יש ליצור קשר עם אשכולות חשיבה לאיתור מס’ התכניות: חדש באשכולות

10 חינוך פיננסי כיתות ה’-ט’ תכנית מבוססת משחק דיגיטלי והתנסות המפגישה את התלמידות והתלמידים עם מגוון סיטואציות כלכליות מחיי היומיום איתן עליהם להתמודד. התכנית כוללת גם יחידת הוראה המלווה ומחברת את המתרחש במשחק לחיים האמיתיים. נושאים מרכזיים בתכנית: 6109 מס’ תכנית: גפ”ן היכרות עם העולם הפיננסי ניהול תקציב שכר ברוטו ונטו מיסים וביטוחים הלוואות וחסכונות ריבית ועמלות כרטיסי אשראי השוואת מחירים כסף = זמן עסקים ושוק ההון חדש באשכולות

11 מתכנתים צעירים כיתות ד’-יד’ התכנית מכשירה תלמידות ותלמידים בשפות תכנות כגון: .Phyton ו- HTML, CSS, jQuery, javaScript, c# מטרות התכנית: הצערת גיל הילדים המתחילים ללמוד שפות תכנות, הצמחת דורות של מתכנתים יוצרים בעולם הדיגיטלי, הכנה ליחידות טכנולוגיות של צה״ל, פיתוח צד יזמי וחושב לצד רכישת הבנה ויכולות טכנולוגיות. צוותי פיתוח התכנית וההדרכה: נשות ואנשי מקצוע מתוך תעשיית ההייטק, אקדמאיות ואקדמאיים בתחום מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול ואלקטרוניקה. 26371 מס’ תכנית: גפ”ן חדש באשכולות

12 שחמטק גני טרום חובה וחובה, כיתות א’-ב’ הילדים של היום גדלים בעולם שהופך להיות מורכב ודינמי יותר ויותר, וזקוקים כבר מגיל צעיר לכלים פרקטיים כדי להצליח בחיים. בדיוק לשם כך שנים 10 פותחה התכנית לפני למעלה מעל ידי רב אומן בשחמט ואומנית בשחמט, שיצרו אותה משילוב שלושת העולמות: שחמט, חינוך וטכנולוגיה. באמצעות משחק השחמט ניתן לטפח: מיומנויות חברתיות (תקשורת, פיתוח > מודעות לכוונת האחר ועוד) מיומנויות ערכיות (כבוד לאחר, > הוגנות ועוד) מיומנויות קוגניטיביות (קבלת > החלטות, תכנון ועוד) כוללים ערכת עזרי התכנית שחמט רצפתית גדולה, אפליקציה לתרגול ועוד. חינוך חברתי ערכי והעשרה 1425 מס’ תכנית: קרב תל”ן גפ”ן

13 ניצני חשיבה כיתות א’-ב’ תכנית שנתית המשלבת משחקי חשיבה והפעלות משחקיות לפיתוח ואימון של מיומנויות רגשיות, חברתיות וקוגניטיביות. במהלך התכנית מושם דגש על חמש מיומנויות מובילות: זיכרון, פתרון בעיות, חשיבה שיטתית, חשיבה חשבונית ותכנון. שיטות החשיבה הנלמדות בתכנית: שיטת הרמזור שיטת הבלש 1459 מס’ תכנית: חינוך חברתי ערכי והעשרה קרב תל”ן גפ”ן

14 יסודות חשיבה כיתות ג’-ד’ תכנית שנתית המחזקת מיומנויות רגשיות, חברתיות וקוגניטיביות באמצעות משחקי חשיבה והפעלות משחקיות. התכנית מקנה כלים להתנהלות בחברה, מפתחת חשיבה לוגית מתמטית, מחזקת כישורים של אינטליגנציה רגשית באמצעות ניהול רגשות נכון ויעיל, מטפחת מודעות סביבתית ותקשורת בינאישית מכבדת. שיטות החשיבה הנלמדות בתכנית: שיטת המסרטה שיטת עץ החשיבה שיטת הסולם 1459 מס’ תכנית: חינוך חברתי ערכי והעשרה קרב תל”ן גפ”ן

15 יישומי חשיבה כיתות ה’-ו’ תכנית שנתית המשלבת משחקי חשיבה והפעלות משחקיות לפיתוח ואימון של מיומנויות רגשיות, חברתיות וקוגניטיביות, בדגש באמצעות משימות בקבוצה. 21 על התמודדות עם אתגרי המאה ה- , מפעל חינוכי ייחודי, בו אולימפיאדת החשיבה בתכנית מתקיימת מתחרותמאות נבחרותמכל הארץ על הזכייה בגביעמשחקי החשיבה. בנוסף, התכנית מנגישה לתלמידים סביבת משחק דיגיטלית לאימון, תרגול ויישום של אסטרטגיות וכלי חשיבה באמצעות משחקים מאתגרים. בין שיטות החשיבה הנלמדות בתכנית: שיטת המסננת שיטת הציפורים הנודדות שיטת הרמזור 1459 מס’ תכנית: חינוך חברתי ערכי והעשרה קרב תל”ן גפ”ן

16 חוק ומשפט כיתות ה’-ו’ תכנית שנתית המאפשרת לתלמידים לבחון נושאים בעלי עניין באמצעות משפטים מבויימים, בדומה לנעשה בבית משפט, סביב סוגיות ודילמות בדרך הדיבייט. בדרך זו, התלמידים מפתחים יכולות רטוריות בעמידה מול קהל לצד חשיבה לוגית וביקורתית. כל התלמידים לוקחים חלק במשפט ולכל אחד תפקיד משלו: שופט, עורך דין או עד. חינוך חברתי ערכי והעשרה 1835 מס’ תכנית: 1839 מס’ תכנית: קוסמים צעירים כיתות א’-ד’ המילה “קסם” היא שער לעולם מופלא ומלא מסתורין. קוסם הוא, בעצם, תיאטרון של איש אחד, בו הוא עומד מול קהל, מספר סיפור, משחק, מספר בדיחה, מעצב תפאורה ועוד. במהלך השנה, התלמידים ילמדו לבצע בעצמם קסמים מקצועיים ומאתגרים, יפתחו חשיבה המצאתית וביקורתית וילמדו לתת ולקבל משוב בונה. קרב תל”ן גפ”ן

שנים 28 100 כרשויות בפריסה ארצית 500 כמוסדות חינוך בכל המגזרים 1,000,000 מעל בוגרות ובוגרים לאורך שנות הפעילות www.eshcolot.co.il 09-7944000 אשכולות חשיבה כלים מנצחים לחיים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=