חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תשתית החשיבה בסימן למידה חברתית רגשית

אנו רואים בבית הספר שותף אמיתי בהובלת תהליכי פיתוח חשיבה וכישורי חיים באמצעות מגוון התכניות שלנו, כאשר תשתית החשיבה מהווה נדבך נוסף ומשלים להדרכה השוטפת.
השנה, תשתית החשיבה בסימן למידה חברתית רגשית, והיא כוללת משחקים חברתיים ורגשיים,
הצעות למגוון פרויקטים, תכנים ועזרי הוראה המהווים רובד נוסף, משלים להדרכה השוטפת.