אשכולות חשיבה

חוברת חוקי משחקים ללמידה חברתית רגשית ת ש פ ” ד

למידה חברתית רגשית כל הזכויות שמורות ל”אשכולות חשיבה ישראל בע”מ” מבוא 1 דאבל קונקט 4 החצי השני 6 הקיפוד המתגלגל 8 סיפור בקוביות 18 כראמל 10 מווו 14 לשבת לקום 12 בננה גראמס 2 חוברת חוקי משחקים תוכן עניינים 10 רק 18 עכברים על הגובה 14 12 12 14 16 20 22 כל הזכויות שמורות ל”אשכולות חשיבה ישראל בע”מ” C

למידה חברתית רגשית כל הזכויות שמורות ל”אשכולות חשיבה ישראל בע”מ” מהי למידה חברתית רגשית? מונח פסיכולוגי שמתייחס לרכישת כישורים ומיומנויות כחלק בלתי נפרד תחומי מפתח: 5- מהחינוך ומההתפתחות העצמית של ילדות וילדים, בחלוקה ל משחק הוא הדרך הטבעית שלנו להתפתח, לצמוח וללמוד על עצמנו ועל אחרים באווירה משתפת, כך שהלמידה הופכת לחוויה מעשירה שהנאה וסיפוק בצידה. המשחק הוא כלי מאתגר לפיתוח מיומנויות חשיבה בהיבט הקוגניטיבי וכישורי חיים, כמו פתרון בעיות, קבלת החלטות, ניהול זמן, תכנון ועוד. המשחק מהווה קרקע פוריה ליצירת תקשורת ואינטראקציות בהיבט החברתי חברתיות שונות, לעידוד שיתופי פעולה ולרכישת ערכים של קבלת האחר והשונה. המשחק מזמן אינספור הזדמנויות להתמודדות עם סיטואציות בהיבט הרגשי רגשיות, פשוטות ומורכבות, כמו הפסד, תסכול או אכזבה, ומשפיע על הדימוי העצמי והתפתחות ה”אני” שלנו. המשחקים הכלולים בתשתית החשיבה 10 חוברת זו כוללת את חוקי תשפ”ד. חוברת חוקי משחקים ללמידה חברתית רגשית מודעות עצמית מודעות חברתית ניהול עצמי ניהול מערכות יחסים קבלת החלטות באופן אחראי 1

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק בננה גראמס 2 משחק המילים שזכה להצלחה מסחררת בעולם, לפיתוח והרחבת אוצר המילים והחשיבה היצירתית. מה כולל המשחק? אריחי אותיות, 144 המשחק כולל כמפורט להלן: מס’ שחקנים ומעלה 1 מטרת המשחק להרכיב מילים בתצרף משותף, כאשר לא נותרו אותיות או מספר האותיות קטן ממספר המשתתפים זה האות לסיים את המשחק. המנצח מכריז בננהגראמס! דוגמה למשחק נוסף: מילים בשק מטרת המשחק לזכות במספר הנקודות הגבוה ביותר על ידי הרכבת מילים, סבבי משחק. 3 בתום מספר שחקנים 4 6 = ש 5 = ע 5 = כ 15 = ו 9 = א 7 = ת 3 = פ 11 = ל 2 = ז 7 = ב 2 = צ 11 = מ 4 = ח 2 = ג 3 = ק 6 = נ 2 = ט 4 = ד 8 = ר 2 = ס 15 = י 15 = ה

הכנות מקדימות אריחי המשחק במרכז השולחן (מוסתרים). 144 מניחים את כל > זוהי הקופה במשחק. אריחים, ומניח אותם לפניו (גלויים). 12 כל שחקן בוחר > מהלך המשחק האריחים שלו. 12- על כל שחקן להרכיב את מספר המילים המרבי מ > אותיות או יותר. 3 ,2 ניתן להרכיב מילים בנות כאשר שחקן מסיים להרכיב את כל המילים האפשריות לדעתו, עליו להכריז: > “מילים בשק!”, ומסתיים הסבב. כעת, כל שחקן מציג את המילים שהרכיב. רק מילה שהיא בעלת משמעות > וכתובה נכון - מזכה בנקודה. כל שחקן סופר את הנקודות בהן זכה, ורושם אותן בצד (או זוכר אותן). > כעת, כל שחקן הופך את אריחי המשחק שלו ומחזיר אותם לקופה. > אריחים חדשים, 12 מערבבים שוב את אריחי הקופה, וכל שחקן בוחר לו > ומתחיל סבב נוסף... סיום המשחק סבבי משחק - 3 השחקן שזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר בתום > מנצח במשחק! אפשר גם... אותיות. 3 אותיות או 2 לקבוע שמרכיבים רק מילים בנות > לשחק במשחק בצורה לא תחרותית, לשיקולכם. > חוקי המשחק בננה גראמס 3

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק דאבל קונקט 4 משחק של תגובות זריזות, בו כולם משחקים בו זמנית! השחקן או הקבוצה שמצליחים קלפים בצבע שלהם – 4 ליצור שורה של מנצחים בסבב. נצחו בכמה שיותר סבבים, והניצחון במשחק הוא שלכם! מס’ שחקנים 2-6 מטרת המשחק קלפים בצבע שלכם 4 ליצור ראשונים שורות של זוגות זה מול זה) - 3 או 2 (מתחרים ולזכות במרב הנקודות בתום סבבי המשחק! איך עושים את זה? קלפים. 2 מזהים ראשונים את הסמל המשותף בין > מכריזים את שם הסמל. > מניחים אותו במיקום שיאפשר לכם ליצור שורה > קלפים בצבע שלכם. 4 של הכנות מקדימות ממיינים את הקלפים לפי צבע המסגרת. > כל זוג בוחר לו צבע - וזו תהיה הערימה שלו למשחק. > מחלקים את הקלפים בין כל זוג. > מניחים את ערימות הקלפים עם הפנים כלפי מטה. > מניחים קלף פתיחה אחד במרכז השולחן. > הקלפים עם המסגרת השחורה הם קלפי הפתיחה, והם מונחים בערימה בצד.

מהלך המשחק הסבב מתחיל! כל השחקנים הופכים את הקלף העליון > בערימה שלהם בו זמנית (אין תורות), ומחפשים את הסמל המשותף בין הקלף שלהם לקלף הפתיחה. שחקן שמוצא אותו, מכריז מהו הסמל המשותף, > ומניח את הקלף שלו צמוד לקלף הפתיחה (צלע צמודה לצלע). הוא הופך קלף נוסף מהערימה שלו, והמשחק ממשיך... קלפים צמודים באותו צבע (בטור, בשורה או 4 הצלחתם כזוג ליצור שורה של באלכסון)? נגמר הסבב וזכיתם בנקודה! נקודה). =( שימרו את קלף הפתיחה השחור לידכם כאשר זוג מקבל את הנקודה הראשונה שלו ולפני שמתחיל הסבב הבא... הוא מקבל קלף מהזוג/ות המתחרה/ים, מצרף אותו לערימת הקלפים שלו ומערבב אותה. קלפים מכל זוג מתחרה! 2 נקודות? קבלו 2 צברתם קלפים מכל זוג מתחרה! וכן הלאה... 3 נקודות? קבלו 3 צברתם בסוף כל סבב... כל זוג אוסף את כל הקלפים בצבע שלו, גם אם לא הניח אותם במהלך הסבב. > לפני כל סבב, מערבבים היטב את הקלפים כדי לשלב בערימה האישית את > הקלפים שהתקבלו מהמתחרים. סיום המשחק הזוג שצבר את מרב הנקודות בכל סבבי המשחק - מנצח במשחק! חוקי המשחק דאבל קונקט 5 ככל שמתרבים הקלפים הפתוחים על השולחן, השחקנים יכולים לחפש סמל משותף בין הקלף שלהם לבין כל אחד מהקלפים שמונחים על השולחן - בתנאי שיש להם צלע פנויה! השתמשו בקלפים שקיבלתם מהזוג המתחר לפי סדר המשיכה שלהם מהערימה. היזהרו לא למקם אותם בצורה כזו שתעזור לזוג/ות המתחרה/ים ליצור רצף מנצח!

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק החצי השני 6 האם אתם אמיצים מספיק כדי ליצור מפלצת? השלימו כמה שיותר מפלצות על ידי תיאור חצי המפלצת שלכם לשחקנים שבידיהם החצי השני. מס’ שחקנים 2-4 מטרת המשחק ליצור כמה שיותר מפלצות שלמות (על ידי איסוף החצאים החסרים של המפלצות שיש לכל שחקן). הכנות מקדימות קלפים 5 מערבבים את חפיסת הקלפים ומחלקים > (הפוכים) לכל שחקן. כל שחקן מתבונן בקלפים שקיבל, בלי לחשוף אותם > לשאר השחקנים. מניחים את יתרת קלפי המשחק (הפוכים) במרכז השולחן. זוהי הקופה. > מהלך המשחק בוחרים שחקן ראשון. > כל שחקן, בתורו, בוחר חצי מפלצת מידו ומתאר אותה לשחקן אחר. > של המפלצת שאת החצי השני שלה הוא מחפש כדי תכונות 3 עליו לציין ליצור מפלצת שלמה. לדוגמה: שחקן מחזיק בידו את הקלף עם חצי המפלצת הזאת: תכונות שלה: 3 הוא מציין בדרך השאלה האם יש לך מפלצת כחולה עם עין אחת וידיים ירוקות? אסור להשתמש בתנועות ידיים לשם המחשה, ויש להסתפק שימו לב! בתיאור מילולי בלבד. השחקן הנשאל יענה רק אחרי שהשחקן השואל יסיים את כל התיאור שלו.

מה קורה עכשיו? של המפלצת המתוארת, עליו למסוריש את החצי השני אם לשחקן הנשאל > אותו, ולשחקן השואל יש תור נוסף. של המפלצת המתוארת, עליו לומר: אין את החצי השני אם לשחקן הנשאל > “אין מפלצת”. כעת, על השחקן השואל לקחת קלף מהקופה, והתור עובר לשחקן הבא. אם הקלף שלקח מהקופה משלים לו מפלצת – יניח את המפלצת השלמה לידו. לדוגמה: קלפים בידו. 5 יש להקפיד שתמיד יהיו לכל שחקן > לכן, בסוף כל תור יש להשלים את מספר הקלפים ביד לחמישה. המשחק ממשיך עד אשר לא נותרים קלפים בקופה ולאחד השחקנים לא > נותרים קלפים בידו. סיום המשחק השחקן שצבר את המספר הגבוה ביותר של מפלצות שלמות - מנצח במשחק! חוקי המשחק החצי השני 7

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק הקיפוד המתגלגל 8 מתחת עצי היער הקיפודים ממהרים בחזרה לביתם החם והנעים. גלגלו את הקיפוד הקוצני לאורך אדמת היער על מנת לאסוף תפוחים, עלים ופטריות מסקוץ’ המאפשרים לכם להתקדם לאורך השביל. קבעו את שביל היער לפני כל משחק, ושחקו במצב התחרותי על מנת להתחרות אחד נגד השני או שתפו פעולה על מנת להתחרות נגד השועל הערמומי. מס’ שחקנים 1-4 מטרת המשחק עליכם לעזור לקיפוד שלכם להגיע לבית שלו, על ידי גלגול הכדור הפרוותי ואיסוף מאכלי יער כגון עלים, תפוחי עץ ופטריות. ניתן לשחק את המשחק בשני אופנים: כל השחקנים עוזרים לקיפוד אחד לברוח מהשועל במשחק שיתוף הפעולה > שעוקב אחריהם. המטרה: להוביל את הקיפוד הביתה לפני שהשועל יתפוס אותם! הקיפודים של השחקנים מתחרים זה בזה. המטרה של כל במשחק התחרותי > שחקן היא להביא את הקיפוד שלו הביתה ולהגיע ראשון! הכנות מקדימות למשחק שיתוף הפעולה למשחק הראשון, מומלץ להרכיב את המסלול לקיפוד באמצעות הלוח עם > .6, 5, 4, 1 תמונת השועל ולוחות במשחקים הבאים ניתן להרכיב את המסלול באופן חופשי, ובלבד שהמסלול > תמיד יתחיל עם לוח הקיפוד, כאשר לוח השועל נמצא מעליו ואליו מתחברים לוחות השבילים האחרים, ויסתיים בלוח הבית. חשוב! כל השבילים שעל גבי הלוחות השונים צריכים להתאים אחד לשני!

מדביקים את פרצוף הקיפוד לכדור הפרוותי. > מניחים את השועל על תמונת השועל שעל לוח השועל. > מניחים קיפוד כלשהו על תמונת הקיפוד שעל לוח ההתחלה > (בשאר הקיפודים אין צורך). מאכלי היער באמצע השולחן, כאשר הצד עם התמונה פונה 18 מניחים את > כלפי מטה. למשחק התחרותי למשחק הראשון, מומלץ להרכיב את המסלול לקיפוד באמצעות לוחות > .6 4, 2, 1 במשחקים הבאים ניתן להרכיב את המסלול באופן חופשי, ובלבד שהמסלול > תמיד יתחיל עם לוח הקיפוד אליו מתחברים לוחות השבילים האחרים, ויסתיים בלוח הבית. חשוב! כל השבילים שעל גבי הלוחות השונים צריכים להתאים אחד לשני! מדביקים את פרצוף הקיפוד לכדור הפרוותי. > כל שחקן בוחר קיפוד אחד, ומניח אותו על תמונת הקיפוד שעל לוח תחילת > המשחק (בשאר הקיפודים אין צורך). מאכלי היער באמצע השולחן, כאשר הצד עם התמונה פונה 18 מניחים את > כלפי מטה. מהלך המשחק בוחרים שחקן ראשון. > . מגלגלים את הכדור! 1 כל שחקן לוקח, בתורו, את הכדור הפרוותי, ומגלגל אותו בכל דרך שיבחר, כך שמאכלי היער יידבקו אליו (המשחק מתקדם עם כיוון השעון). . אוספים מאכלי יער! 2 אוספים את כל מאכלי היער שנדבקו לכדור (למעט תמונת הקיפוד!) או שהתהפכו (כך שהתמונה פונה כלפי מעלה), ומניחים על השולחן. חוקי המשחק הקיפוד המתגלגל 9

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק הקיפוד המתגלגל 10 . מזיזים את הקיפוד! 3 - עבור כל מאכל יער (עלה, תפוח עץ או פטריה) שנאסף, מזיזים את הקיפוד לקרחת יער סמוכה בעזרת המאכל הזה. - מתקדמים בהתאם לשביל, ואין אפשרות לדלג על קרחות יער מבלי להשתמש במאכלים! - אפשר להשתמש בכמה מהמאכלים שנאספו או בכולם, אבל ניתן להשתמש בכל אחד מהם פעם אחת בלבד! - לא ניתן לשמור מאכלים שנשארו לתורות הבאים! באילו מצבים לא ניתן להתקדם? אם אספתם פטריה אחת בלבד: > אין קרחות יער סמוכות עם פטריה, ואתם לא יכולים לעבור דרך קרחת יער אם אין לכם את המאכל הנכון. תצטרכו לחכות לתור הבא שלכם! מאכלים או יותר. 5 אם אספתם > לא אספתם ולו מאכל אחד! > אין לכם את המאכלים הדרושים כדי להתקדם לאורך השביל לקרחת > היער. מתי מזיזים את השועל? במשחק שיתוף הפעולה בלבד! צעדים קדימה 2 לאחר שמזיזים את הקיפוד, מזיזים את השועל (השועל תמיד עוקב אחרי הקיפוד, תוך כדי שימוש בדרך הקצרה ביותר). . אוספים את המאכלים לערימה! 4 אוספים את כל מאכלי היער שנאספו לערימה, כאשר התמונות פונות כלפי מעלה. . בודקים את הערימה! 5 בודקים את הערימה: מאכלי יער או יותר מאותו סוג בערימה – מניחים בחזרה את כל 4 אם יש המאכלים שנאספו, כאשר צד הסקוץ’ פונה כלפי מעלה, ומערבבים אותם.

סיום המשחק במשחק שיתוף הפעולה אם הקיפוד הגיע הביתה בשלום – השחקנים ניצחו! אם השועל תפס את הקיפוד לפני שהצליח להגיע הביתה (עצר באותה נקודה בה עמד הקיפוד) – השחקנים מפסידים! במשחק התחרותי כאשר מישהו נכנס לבית, כל אחד מהשחקנים שעדיין לא גלגלו את הכדור במהלך הסיבוב הזה, משחקים תור אחד (כדי שלכולם יהיה אותו מספר של גלגולים במשחק). כל השחקנים שהגיעו אל הבית – מנצחים! גרסת משחק נוספת: גרסת השועל הזריז למשחק שיתוף הפעולה בלבד! מקמו את השועל רק על קרחות היער עם עקבות על לוח השועל לבחירתכם: > ככל שהשועל קרוב יותר לתמונת הקיפוד שעל הלוח ההתחלתי – כך המשחק יהיה יותר מאתגר! צעדים קדימה (במקום שני צעדים) 3 אתם יכולים גם להזיז את השועל > בכל תור. חוקי המשחק הקיפוד המתגלגל 11

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק כראמל 12 האם תצליחו להיפטר ראשונים מכל הקלפים שלכם? תצטרכו רק להתאים את הדמויות האהובות והמגוונות מסדרת “כראמל”. הצמידו רובי ורובי, חברו את גברת בלום לעצמה, והצמידו את כראמל לכראמל. מי שמצליח להיפטר מכל הקלפים מכריז “מה זה השטויות האלה?”. מס’ שחקנים 2-4 מטרת המשחק להיפטר מכל הקלפים ולהכריז “מה זה השטויות האלה?” לפני כולם. סבבים - מנצח! 5 השחקן עם מספר הנקודות הנמוך ביותר בתום הכנות מקדימות הכינו דף וכלי כתיבה לרישום הנקודות. > קלפים (הפוכים) 7 ערבבו את הקלפים, וחלקו > לכל שחקן. לאחר מכן, הביטו בקלפים שלכם וסדרו אותם בסדר הנוח לכם. > הניחו את ערימת הקלפים הנותרים במרכז השולחן (הפוכים). > הקלפים העליונים והניחו אותם גלויים משני צידי הערימה. 2 הפכו את > אם הם זהים - הניחו אותם זה על זה. מהלך המשחק סבבים. 5- המשחק בנוי מ > !בו זמנית אין במשחק תורות - כולם משחקים > מושכים ומורידים קלפים מהר ככל האפשר, עד שאחד השחקנים נפטר מכל > הקלפים שלו, ומכריז: “מה זה השטויות האלה?”.

חוקי המשחק כראמל 13 משני הצעדים הבאים:אחד כשהמחלק מכריז על תחילת הסבב, תוכלו לבצע > קלפים זהים 2 על ידי הנחתלהתחיל ערימה חדשה .1 או יותר מבין הקלפים שבידכם (את הקלפים מניחים גלויים במרכז). לקלפים שבערימה קיימת.להניח קלף זהה .2 קלף אחד אם אין לכם קלף זהה להוריד, עליכם לקחת , עד שיהיה לכם קלף להוריד.או יותר מהקופה סוף הסבב שחקן שהוריד את כל הקלפים שלו ונשאר ללא קלפים > בידו, מכריז: “מה זה השטויות האלה?”. כעת, תם הסבב. כל השחקנים סופרים כמה קלפים נותרו להם, ומקבלים נקודה על כל קלף. > רשמו את הנקודות בדף שלכם. > ערימת הקלפים עוברת למי שיושב משמאלו של השחקן שחילק בסבב > הקודם לקראת הסבב הבא. אל תשכחו לערבב את הקלפים לפני שתחלקו מחדש. > סיום המשחק בתום הסבב החמישי סוכמים את כל הנקודות. > מי שצבר את סכום הנקודות הנמוך ביותר - מנצח במשחק! > אם תרצו לשחק זמן ארוך יותר - החליטו מראש על מספר סבבים גבוה יותר. > במקרה הנדיר שבו כל השחקנים נותרים בסוף המשחק עם קלף אחד ביד > שלא ניתן להוריד - הסבב מסתיים בתיקו. בסבב כזה לא צוברים נקודות. אוספים את הקלפים ומתחילים סבב חדש!

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק לשבת לקום 14 משחק בתנועה מלהיב ואנרגטי! עומדים מסביב לשולחן או יושבים במעגל. מרימים קלף מהערימה ומנסים להיות הראשונים שיחקו את התנועה שעושה הדמות שמופיעה הכי הרבה פעמים על הקלף. מצחיק וכיף לשחק עם חברים! מס’ שחקנים 2-6 דמויות המשחק: 6 הכירו את מטרת המשחק למצוא את הדמות שמופיעה הכי הרבה פעמים על הקלף, את התנועה שלה.ולחקות הכנות מקדימות שולחן גבוה או נמוך, שכל המשתתפים יוכלו בחרו מרחב מתאים למשחק: > לעמוד סביבו ולנוע בחופשיות או מקום שאפשר לשבת בו במעגל. סדרו את הקלפים בערימה (הפוכים) לפי דרגת קושי, מהקל אל הקשה: > דמויות על כל קלף. 10 / 9 / 8 דמויות 8 ערימת הקלפים ההפוכים דמויות 9 דמויות 10

חוקי המשחק לשבת לקום 15 מהלך המשחק עמדו מסביב לשולחן או שבו במעגל. > פתחו קלף אחד. > הכי הרבה פעמים. התבוננו היטב בקלף, וגלו איזו דמות מופיעה בו > לדוגמה: בקלף שלמעלה מופיע הכי הרבה פעמים הילד עם החולצה התכולה. חקו את התנועה שדמות זו עושה. > הצלחתם לזהות ולחקות ראשונים? הקלף שלכם! > כעת, פתחו את הקלף הבא... שימו לב! התנועה הראשונה שעשיתם לאחר פתיחת הקלף היא הקובעת. טעיתם? המתינו תור! נוצר תיקו בין משתתפים? פתחו קלף נוסף, ושחקו בהתייחס לשני הקלפים הפתוחים, וכך הלאה > עד להכרעה. פתחתם שני קלפים ויש בהם שתי דמויות שמופיעות מספר זהה של > פעמים? התור ייפסל. עברו לקלף הבא... סיום המשחק קלפים - מנצח במשחק! 10 הראשון שאסף

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק מווו 16 אף אחד לא אוהב פרות עם זבובים! במשחק ‘מווו’ חלק מהפרות עם זבובים, וחלק בלעדיהם. נסו להוסיף לעדר קלף פרה מהקלפים שיש לכם. אין לכם קלף מתאים? קחו את כל העדר אליכם, ביחד עם הזבובים… היזהרו מלאסוף יותר מדי זבובים, כי כל זבוב יוסיף לכם נקודה רעה... מס’ שחקנים 2-8 מטרת המשחק להישאר עם הכי פחות זבובים בסוף המשחק. הכנות מקדימות קלף הכיוון מונח במרכז, ומצביע על כיוון התקדמות התורות בין השחקנים. קלפים (מוסתרים). 5 שאר הקלפים מעורבבים, ולכל שחקן מהלך המשחק פעולות: 2 בוחרים שחקן ראשון. בכל תור יש לבצע > לקחת קלף מהקופה, ולהניח קלף אחד. השחקן הראשון בכל סיבוב, מניח איזה קלף שירצה, > וכך יוצר שורת קלפים. השחקנים הבאים מניחים קלף לשורה.משמאל או מימין להניח קלף בין שני קלפים קיימים בשורה!אסור .2-0 או משמאל קלפי 16-12 למשל: במצב זה אפשר להניח מימין קלפי קלף הכיוון קלפי פרות קופה מימין מניחים קלף .גדול יותר משמאל מניחים קלף .קטן יותר קלף פרה אקרובטית: אפשר להניח רק על פרה בעלת אותו מספר, ללא קשר למיקומה בשורה.

חוקי המשחק מווו 17 שחקן שלא יכול או לא רוצה להניח קלף בשורת הפרות, לוקח אליו את כל הקלפים המונחים בשורה. הוא שומר אותם בצד עד לסוף המשחק, ופותח סיבוב חדש. קלפים עם כוחות על: ניתן להשתמש בהם על פי החוקים התקפים לקלפים הרגילים. כל שחקן המשתמש בקלף עם כוח על, רשאי להחליף את כיוונו של קלף הכיוון שמשחקים לפיו. סיום המשחק כשנלקח הקלף האחרון בקופה, ממשיכים לשחק רק עם הקלפים שבידי השחקנים. כשנגמרים קלפים אלו, מסתיים המשחק. כל שחקן סופר את מספר הזבובים על הקלפים שצבר. השחקן עם מספר הזבובים הנמוך ביותר - מנצח! קלף פרה נדחפת: אפשר להניח בין שני קלפים, שחסר ביניהם רק קלף אחד להשלמת הרצף. קלף פרה אקרובטית: אפשר להניח רק על פרה בעלת אותו מספר, ללא קשר למיקומה בשורה. קלף פרה חוסמת: סוגר את אחד הקצוות בשורה. לא ניתן להניח פרה מימין או משמאל!

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק סיפור בקוביות - פעולות ומעשים 18 בסיפור בקוביות: פעולות ומעשים, תוכלו ליצור אינסוף סיפורים! הטילו את הקוביות וצרו על פי האיורים שלהן סיפורים משלכם. יש אין סוף אפשרויות לסיפור בקוביות, ובכולן תיהנו משעות של כיף יצירתי. במשחק הזה יש רק חוק אחד: אין בו תשובות לא נכונות! מס’ שחקנים ומעלה 1 מטרת המשחק ליצור סיפורים על פי איורים. סיפור בהמשכים... הקוביות 9 השחקן הראשון מטיל את > ויוצר את הפרק הראשון של הסיפור. השחקן הבא אחריו מוסיף פרק נוסף לסיפור, > וכך הלאה. השחקן האחרון חייב ליצור סיום הולם > לסיפור, כזה שמקשר בין כל המאורעות. נגמרו לכם הרעיונות? > בחרו סרט, ספר או סדרת טלוויזיה אהובים עליכם. תוכלו לגוון את העלילה שלהם ברעיונות דמיוניים בעזרת קוביות המשחק! השתמשו בדימיון שלכם! > שחקניות ושחקנים ברחבי העולם פיתחו דרכים שונות לשחק בסיפור בקוביות. מה תהיה הדרך שלכם?...

חוקי המשחק סיפור בקוביות - פעולות ומעשים 19 מהלך המשחק במשחק עם חברים וחברות (או בני משפחה), כל אחד בתורו יהיה הַמְּסַפֵּר. > קוביות המשחק. 9 הַמְּסַפֵּר הראשון מטיל, כאמור, את > כדאי להתחיל את הסיפור ב”היה היה”, ולהמשיך עם סיפור שמקשר בין > האיורים שבפיאות העליונות של הקוביות. 9 כל התחילו באיור הראשון שמושך את תשומת לבכם. > נוספות לאמצע הסיפור 3 , קוביות לפתיחת הסיפור 3- כדאי להשתמש ב > הנותרות לסוף הסיפור. 3- ו במשחק הזה יש רק חוק אחד: אין פה תשובות לא נכונות! > גיבור/ת הסיפור קוביות בלבד, וצרו את דמות הגיבור/ה 3 הטילו > של הסיפור. הקוביות וספרו את 9 כעת, הטילו את כל > סיפור הגיבור/ה שלכם. מה יקרה, למשל, כשהגיבור/ה שלכם > ימצאו את עצמם בפירמידות של מצרים או עם צב בתור שותף?...

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק עכברים על הגובה 20 משחק חברתי מאתגר ומהנה! רוצים לבנות מגדל גבוה של פילים ועכברים? הקפידו על יציבות המגדל ודאגו לכך שכל העכברים שלכם יהיו על המגדל. מס’ שחקנים 2-5 מטרת המשחק כקבוצה!לבנות את המגדל הכי גבוה שאתם יכולים הכנות מקדימות מניחים פיל אחד במרכז השולחן. > עכברים. 10 מחלקים לכל שחקן > מהלך המשחק כל שחקן, בתורו, מטיל את הקוביה ופועל בהתאם לתוצאה: > מניח עכבר אחד על המגדל או על עכבר שנמצא על המגדל. עכברים על המגדל או על עכבר שנמצא על המגדל. 2 מניח עכברים על המגדל או על עכבר שנמצא על המגדל. 3 מניח בוחר פיל מערימת הפילים ומניח !ביד אחת אותו על המגדל אפשר להניח את הפיל באיזה מצב שרוצים, חוץ ממצב אופקי.

חוקי המשחק עכברים על הגובה 21 הפילים - 4 אם הקוביה מראה פיל, ונעשה שימוש בכל > השחקנים ינסו למקם את כל העכברים שברשותם על המגדל, עד שנגמרים כל העכברים או מתרחשת נפילה. נפלו עכברים או פילים? > מתחילים את המשחק מחדש! סיום המשחק כקבוצה לבנות מגדל עם כל הפיליםשהצלחתםהמשחק מסתיים לאחר והעכברים!

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק 10 רק 22 משחק זיכרון מהנה ומאתגר! הכריזו כמה קלפים בכוונתכם להפוך, ונסו להגיע בעזרת הקלפים שהפכתם לתרגיל חשבוני .10 שתוצאתו ניתן לעשות שימוש בכל פעולת חשבון! מס’ שחקנים 2-6 מטרת המשחק לאסוף כמה שיותר קלפים על ידי יצירת .10 תרגילי חשבון שתוצאתם הכנות מקדימות קלפים 20 מערבבים היטב את כל קלפי המשחק, ומסדרים > על השולחן. בוחרים שחקן ראשון. > מהלך המשחק לכל היותר! 3 או 2 ,1 : כל שחקן, בתורו, מכריז כמה קלפים בכוונתו להפוך > לאחר ההכרזה, השחקן הופך ומגלה את הקלף או הקלפים בהתאם. .10 תרגיל חשבון שתוצאתו בעזרת הקלפים שהשחקן הפך, יש ליצור > ניתן לעשות שימוש בפעולות החשבון: חיבור, חיסור, ואפילו בכפל ובחילוק! דוגמה לתרגיל חיבור קלפים 2 עם דוגמה לתרגיל חיסור וחיבור קלפים 3 עם + - +

חוקי המשחק 10 רק 23 אם שחקן מתחיל להפוך קלפים לפני שהכריז כמה קלפים הוא רוצה להפוך - הוא מפסיד את התור, והתור עובר לשחקן הבא! ?10 הצלחתם ליצור תרגיל שהתוצאה שלו הקלפים שהפכתם יישארו אצלכם, וזכיתם בתור נוסף! לא הצלחתם? הפכו את הקלפים בחזרה למקומם! התור עובר הלאה... אם אחד הקלפים שהפכתם הוא קלף עצור - הפכו מיד את כל הקלפים בחזרה, והתור יעבור הלאה. השאירו את קלף עצור גלוי! אם אחד הקלפים שהפכתם הוא קלף הפתעה - הוא יכול לייצג כל מספר שתרצו! = 1 3+8-1=10

למידה חברתית רגשית חוקי המשחק 10 רק 24 הפכתם קלף עצור אחרי קלף הפתעה? עצור מבטל את ההפתעה! סיום המשחק המשחק מסתיים כשהקלפים המוסתרים נגמרים או כשהקלפים שנותרו > .10 אינם יוצרים תוצאה של השחקן שהצליח לאסוף את מספר הקלפים הגדול ביותר - מנצח! >

הגעתם לסוף... הגיע הזמן לשחק!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=