תשתית החשיבה

אנו שמחים להעניק לכם את תשתית החשיבה של אשכולות הכוללת מגוון פרויקטים, תכנים ואמצעי הוראה לשם יצירת תרבות ומרחב חשיבה בבית הספר לתלמידים, צוותי הוראה וקהילה.

אשכולות חשיבה מציעה מגוון רחב של פרויקטים בית ספריים אשר מטרתם היא לחבר לעשייה את כלל ילדי ביה"ס (גם את אלה שאינם לומדים את התכנית באופן שוטף), את צוות ההוראה הרחב של ביה"ס: מחנכים, מורים מקצועיים ואנשי טיפול, ולבסוף את הקהילה העוטפת את התלמידים ואת משפחותיהם.