תכנית מדענים צעירים

מטרת תכנית מדענים צעירים:
1. עידוד ללמידה ולחקר של העולם הסובב אותנו.
2. יצירת בסיס ללימוד המדעים בהמשך.
3. פיתוח חשיבה יישומית וביקורתית.
4. הטמעת תהליכי חקר מדעי.
5. חיזוק כישורים רגשיים-חווייתיים באמצעות יצירת תחושת מסוגלות אישית.
6. פיתוח שפתי באמצעות לימוד מונחים ומושגים מתחומי המדע.

שכבות גיל: כיתות ב'-ד' | תכנית שנתית

נושאים מרכזיים:
חושים ותעתועי חושים | ערבובי חומרים | העמילן | חומצות ובסיסים | סבון | האור וחוש הראייה | המראה מגנטים | חלבונים | ג'לטין | השוקולד

רציונל:
תכנית מדענים צעירים היא תכנית המשך לתכנית משחקי מדע, והיא מרחיבה ומעמיקה את הבסיס המדעי של ילדי כיתות ב'-ד'. בתכנית זו נעמיק את היכרותנו עם החשיבה המדעית, ונהפוך לחוקרים עצמאיים: ננסח בעצמנו את שלבי החקר, נכין בכל שיעור דו"ח מפורט על אחד הניסויים, וגם התוצרים שלנו יהיו יותר מורכבים ומלהיבים.