פיתוח חשיבה וכישורי חיים באמצעות חקר מדעי

מטרת תכניות המדעים:
להיחשף אל עולם המדע ולגלות כיצד העולם מסביבנו פועל
באמצעות ניסויים מדעיים, פיתוח מיומנויות חקר והסקת מסקנות.

שכבות גיל תכנית 'משחקי מדע': כיתות א'-ג' | תכנית שנתית
שכבות גיל תכנית 'מדענים צעירים': כיתות ד'-ה' | תכנית שנתית
שכבות גיל תכנית 'בעקבות ממציאים והמצאות': כיתות ה'-ו' | תכנית שנתית

נושאים מרכזיים: השערות | שאילת שאלות | חקר | ניתוח בעיה | ניסוי וטעייה

שיטות חשיבה: הבלש | הסולם