פיתוח חשיבה וכישורי חיים באמצעות חקר מדעי

מטרת תכנית המדעים:
להיחשף אל עולם המדע ולגלות כיצד העולם מסביבנו פועל באמצעות ניסויים מדעיים,
פיתוח מיומנויות חקר והסקת מסקנות.

רציונל:
תכניות המדעים מעניקות לילדים בסיס להמשך לימודי המדע. הילדים מכירים דרך ניסויים, משחקים, הפעלות ותוצרים מלהיבים. מדע הוא עבורם כלי חשיבה משעשע ומאתגר לבחינת העולם סביבם.

שכבות גיל תכנית 'משחקי מדע': כיתות א'-ג' | תכנית שנתית > למידע נוסף
שכבות גיל תכנית 'מדענים צעירים': כיתות ב'-ד' | תכנית שנתית > למידע נוסף
שכבות גיל תכנית 'בעקבות ממציאים והמצאות': כיתות ד'-ה' | תכנית שנתית > למידע נוסף

נושאים מרכזיים: השערות | שאילת שאלות | חקר | ניתוח בעיה | ניסוי וטעייה

אודות  מצגת רציונל