פיתוח חשיבה באמצעות משחקים

תכנית לימודים מיוחדת החושפת בפני הלומדים הצעירים עולם עשיר וחוויתי של משחקים וחשיבה ובמקביל מקנה יסודות מוצקים בתחומים קוגניטיביים, חברתיים, ערכיים ורגשיים

תכנית לימודים מיוחדת החושפת בפני הלומדים הצעירים עולם
עשיר וחוויתי של משחקים וחשיבה ובמקביל מקנה יסודות מוצקים
בתחומים קוגניטיביים, חברתיים, ערכיים ורגשיים.

למידע לחץ על התכנית:
גן המשחקים הקסום | לגני טרום חובה וחובה | תכנית שנתית
_________________________________________
לברושור התכנית לחץ כאן  |  לרציונל התכנית לחץ כאן

תכנית לימודים מיוחדת החושפת בפני הלומדים הצעירים עולם
עשיר וחוויתי של משחקים וחשיבה ובמקביל מקנה יסודות מוצקים
בתחומים קוגניטיביים, חברתיים, ערכיים ורגשיים.

למידע לחץ על התכנית:
ניצני חשיבה | תכנית שנתית
__________________________________________
לברושור התכנית לחץ כאן  |  לרציונל התכנית לחץ כאן

בתי הספר בוחרים את הרכב תכנית הלימודים מתוך אשכולות בחירה לפי התאמתן לצרכים ולתכנית הבית ספרית! ניתן לבחור 4 אשכולות מתוך 8 עם חלוקה פנימית לשכבות גיל ובהתאם להכרות התלמידים.
בתי הספר בוחרים את הרכב תכנית הלימודים מתוך אשכולות בחירה לפי התאמתן לצרכים ולתכנית הבית ספרית!