שיטת אשכולות

``חנוך לנער על פי דרכו`` (משלי)

שיטת אשכולות היא שיטה לאימון ולפיתוח מיומנויות חשיבה וכישורי חיים. בבסיס שיטת אשכולות עומדת האמונה, הדרך הטובה ביותר ללמוד היא באמצעות חוויה חזקה ואותנטית שמשאירה טעם של עוד. חווית המשחק עונה להגדרה זו בדיוק - היא מהנה, סוחפת ומרתקת ולכן מעוררת מוטיבציה חזקה. חשוב לא פחות: חוויית המשחק מייצרת קרקע פורייה לאימון ותרגול של מיומנויות החשיבה וכישורי החיים. דבריו של אפלטון מתמצתים את הרעיון:
'לא מתוך כפיה ילמד הנוער אלא מתוך משחק'.

חיזוק כישורי חיים
החוויה המשחקית מהווה כלי סימולטיבי רב עצמה לחיזוק האינטילגנציה הרגשית והחברתית. היא מחייבת התמודדות עם מצבים של שיתוף פעולה ותחרות, ניצחון והפסד, כשלון והצלחה, ומחזקת את היכולת לנהל רגשות, לדחות סיפוקים ולגלות כוח רצון, התמדה ומשמעת עצמית. כך נוצרת קרקע פורייה לדיון ולהבנה מעמיקה של תהליכים רגשיים וחברתיים.

קישור והעברה בין תחומיים
היכולת לבצע העברה בין תחומית נחשבת בעיני חוקרים רבים לאחת ממיומנויות הלמידה החשובות ביותר. שיטת הלימוד הייחודית של אשכולות חשיבה יוצרת בסיס מארגן לתחומי החיים. באמצעות השיטה, התלמידים מפתחים את יכולתם למצוא קשרים בין תחומים שונים ומגוונים של החשיבה והפעילות האנושית, וכך לבצע העברה בין תחומית.

מטרות השיטה

מטרות השיטה

 

הפרופסר הווארד גארדנר, אשר ניסח את תיאוריית האינטלגנציות המרובות. התיאוריה עוסקת בשונות הגדולה שקיימת בכישורים האישיים ובסגנונות הלמידה,  וכתוצאה מכך- בסגנון ההוראה הגמיש שנדרש כדי לפנות בהצלחה לכל התלמידים.

 מתודולוגיה ואמצעים

תהליך הלימוד היסודי בשיטת אשכולות הוא פשוט ורב עוצמה. תחילת התהליך בחווית המשחק של הילדים, סופו ברכישת מיומנויות ותובנות מועילות לחיים האמיתיים, ובניהם נמצאת שיטת אשכולות.

מתודולוגיה ואמצעים
אשכולות חשיבה

החיים האמיתיים

גישור ופתרון סכסוכים
כישורי שפה
בעיות בחשבון
יחסים בין-אישיים
פרוייקטים קבוצתיים
מניעת אלימות
יישום בחיים

אשכולות חשיבה

שיטת אשכולות

לימוד מכשלונות בשיטת המראות
שיתוף פעולה בשיטת הציפורים
שיטת הבלש לפתרון בעיות
שיטת הרמזור לקבלת החלטות
בחירה בין אפשרויות בשיטת עץ החשיבה
שיטת השרשרת לניהול המערכת

אשכולות חשיבה

משחקי חשיבה

דילמה
רפלקציה
בעיה
ניהול משאבים
החלטה
מכנה משותף
תכנון וביצוע

אשכולות חשיבה

בשלב השלישי,
המנחה והתלמידים נעזרים במודל שגיבשו כבסיס לדיון במצבים שלקוחים מהחיים האמיתיים. כך התלמידים מצליחים ליישם את הידע שרכשו בחייהם – בלימודים, בעבודה, בעולמם הפנימי ובחייהם המשפחתיים והחברתיים.

אשכולות חשיבה

בשלב השני,
המנחה והתלמידים מסכמים את ההתנסות שלהם לידיי מודל של חשיבה . המודל עשוי להתייחס לתהליכים קוגניטיביים שפועלים בזמן המשחק (לדוגמא, התמודדות עם בעיה או קבלת החלטה), או לתהליכים רגשיים וחברתיים (לדוגמא, הכרה בשגיאה או עבודה שיתופית בקבוצה).

אשכולות חשיבה

בשלב הראשון,
התלמידים לומדים אחד מתוך עשרות משחקי החשיבה המשמשים בתוכנית, ומשחקים בו בצוותים. בסיוע המנחה, הם רוכשים "ארגז כלים" של אסטרטגיות משחק ומושגי חשיבה שמסייעים להם לשפר את כישורי המשחק שלהם.