סדנאות למורים ולתלמידים

סדנאות למורים
רציונל:
המפגש האישי והמשחק ככלי מגשר יוצרים חוויה מקרבת ומהנה בין הצוות החינוכי לתלמידים,
באמצעותה ניתן לעסוק בנושאים חברתיים, רגשיים, קוגניטיביים וערכיים.
אשכולות חשיבה מציעה השתלמויות לצוות החינוכי של בית הספר על מנת לתת בידו כלים לעבודה עצמאית
בשעות הפרטניות בעבודה מול תלמיד יחיד או מול קבוצה של תלמידים.
בהשתלמויות אלו נחשוף את צוות ההוראה לעולם המופלא של משחקי החשיבה
ונציג את האפשרויות הרבות הטמונות במשחק, ככלי עוצמתי לחינוך וללימוד.

בין נושאי הסדנאות:
– המשחק ככלי חינוכי-לימודי;
– שיטת אשכולות כדרך חיים;
– מיומנויות הלומד במאה ה-21: פתרון בעיות, תקשורת, קבלת החלטות, שיתוף פעולה, תכנון ועוד.

בין שיטות החשיבה הנלמדות בסדנאות:
שיטת הרמזור | שיטת הסולם          

סדנאות חד פעמיות לתלמידים (א'-ו')
מפגשים חווייתיים במגוון תחומי דעת והעשרה, המשלבים רכישת ידע לצד התנסות חווייתית פעילה.
ניתן לבחור סדנא אחת או לשלב מספר סדנאות ליצירת מענה מותאם לצרכי ביה"ס.
נושאי הסדנאות:
הסדנאות עוסקות בשני תחומים מרכזייםבחלוקה לתת נושאים:
בעקבות 'ממציאים והמצאות':
– חקר תופעות ועקרונות מדעיים באמצעות בניית דגמים בעקבות ממציאים והמצאות
– חקר ותופעות מושגים מתחום החלל בעקבות שיגור חללית SpaceIL לירח
– העלאת משחקים ופיתוחם החל משלב העלאת הרעיון דרך גיבושו לכלל משחק וכלה במשחק בפועל.
מיומנויות המחר:
– התמודדות עם אתגרים ומשימות מאתגרות באמצעות שיטות יעילות לחיזוק מיומנות פתרון הבעיות.
– התמודדות עם אתגרים ומשימות מאתגרות בקבוצה סביב מיומנויות רב תחומיות.
– הכרה וזיהוי של רגשות שונים ולמידת כלים המסייעים לוויסות רגשי באמצעות משחקים
והפעלות משחקים.
– פיתוח מודעות ואחריות אישית וחברתית בסוגיות שונות של ניהול פיננסי באמצעות משחקים וסימולציות.
– התמודדות עם קשיים ולבטים במציאות משתנה, בדגש על מצבי מעבר באמצעות התנסות חווייתיות.