כללי - אולימפיאדת החשיבה

מטרות מרכזיות:
* הקניית ערכים של כבוד הדדי, סבלנות לאחר, הוגנות והגינות במשחק ובחיים.
* סיכום הפעילות הענפה המתרחשת בכיתות במהלך השנה.
* איחוד כל ילדי ישראל על המגזרים השונים תחת מטרה משותפת אחת.
* קידום תרבות החשיבה והמשחק בישראל.

להלן אירועי האולימפיאדה השונים: 
תחרויות בית ספריות – נערכות באירוע בית ספרי מסכם במהלך החודשים ינואר – פברואר.
תחרויות אזוריות – אירועים אזוריים הנערכים במהלך מרץ. באירועים משתתפות כל נבחרות
בתי הספר הלוקחות חלק בפרויקט האולימפיאדה.

> לרשימת הנבחרות שעלו לתחרות הארצית
> לתמונות מהאירועים האזוריים תשע"ט
תחרות ארצית – אירוע ארצי מסכם בו משתתפות הנבחרות הזוכות בתחרויות האזוריות.
> לתמונות מאירוע הגמר הארצי תשע"ט

____________________________________________________________
מאמר – אופיר גלאון
* תקנון תחרות
* סרטון סיכום אירועי אולימפיאדה החשיבה 
_____________________________________________________________