כללי | אולימפיאדת החשיבה

 

מטרות מרכזיות:
* הקניית ערכים של כבוד הדדי, סבלנות לאחר, הוגנות והגינות במשחק ובחיים.
* סיכום הפעילות הענפה המתרחשת בכיתות במהלך השנה.
* איחוד כל ילדי ישראל על המגזרים השונים תחת מטרה משותפת אחת.
* קידום תרבות החשיבה והמשחק בישראל.

____________________________________________________________

להלן אירועי האולימפיאדה השונים: 
> תחרויות בית ספריות – נערכות באירוע בית ספרי מסכם במהלך החודשים ינואר – מרץ.

> תחרות ארצית – אירוע ארצי מסכם בו השתתפו הנבחרות הזוכות בתחרויות הבית ספריות
התקיים השנה ב 16 במאי 2023, באולם הספורט של בי"ס "בית אור" ביישוב קדרון.

__________________________________________________________
> אולימפיאדת החשיבה ה-27: אירוע הגמר הארצי: סיכום | תמונות מאירוע הגמר
__________________________________________________________