``ילדים מפעילים ילדים`` – שלבי האתגר הבית ספרי השנתי

הנה שלבי האתגר התחרותי:
שלב 1: בחירת התלמידים המשתתפים באתגר
– איתור התלמידים החונכים:
– מדריכי אשכולות, בשיתוף מחנכי הכיתות הבוגרות (ד'-ו'), יאתרו ילדות וילדים בעלי כישורים ויכולת הנחיה, עם רצון ותשוקה להשקיע מזמנם בפרויקט.
– איתור התלמידים החניכים:
במקביל, ייבחרו גם ילדות וילדים מהכיתות הנמוכות (א'-ג').
הדגשים:
– כל קבוצה תכיל מספר חונכים/ות מהשכבות הבוגרות ומספר חניכים/ות מהשכבות הנמוכות.
– ניתן להקים קבוצה אחת או יותר.

שלב 2: הכשרת החונכים
– החונכים יעברו הכשרה לפעילויות השונות על ידי מדריכי אשכולות. ההכשרה תתקיים בדגש על:
קריאת המשימות השונות מכרטיסיות ההפעלה ווידוא הבנתן;
בחירת מועד ומיקום מתאימים להפעלות השונות ואספקת הציוד הנדרש להן;
מתן הנחיות כלליות להדרכה מיטבית כגון: שימוש בשפה אמפטית ומכילה, עידוד הילדים הצעירים להביא לידי ביטוי את חוזקותיהם, שיתוף כל הילדים הצעירים בפעילות, מתן תשומת לב למתקשים וכד'.

שלב 3: תיעוד הפרויקט
– לאחר בחירת הקבוצות והכשרת החונכים, על בית הספר לתעד את הפרויקט על ידי בוגר/מנחה או גורם בית ספרי אחר המעורב בפרויקט, באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
– כתיבת כתבה המתארת את הפרויקט לעיתון/אתר בית הספר וכד';
– רעיונות לכתבה: חוויה אישית, ריאיון בוגר/חניך או בוגר/קבוצה.
– צילום סרטון קצר של אחת (או יותר) מהפעלות הערכה;
– הכנת מצגת עם טקסט ותמונות המתארת את הפרויקט.

שלב 4: שליחת התיעוד למנהלת האזור
– יש לשלוח את התיעוד הנבחר באמצעות מייל אל מנהלת האזור הרלוונטית, תוך ציון הפרטים הבאים:
– שם המדריך/ה, שם היישוב, שם בית הספר.

שלב 5: שיפוט ובחירת הזוכים בכל אזור
– בחירת הכתבה או הסרטון או המצגת המנצחת בכל אזור על ידי צוות שיפוט מטעם אשכולות.

הקריטריונים לשיפוט:
המחשת הפעילות בצורה ברורה ומעניינת       40%
שימוש בטקסטים בהירים ומובנים                 30%
מקוריות בהצגת המידע                                20%
רמת איכות התמונות/הסרטונים                    10%

– התחרות תתקיים ברמה האזורית, כך שכל בית ספר יתמודד מול בתי ספר נוספים הנמצאים בסביבתו.
– בית הספר הזוכה מכל אזור יקבל 10 משחקי חשיבה ייחודיים ומאתגרים!

שלב 6: פרסום בתי הספר הזוכים
– פרסום שמות בתי הספר הזוכים באתר אשכולות.