אשכול תכנון סביבתי

מטרת אשכול תכנון סביבתי:
לטפח לומדים המודעים לעצמם ולסביבתם, המאמינים בכוחם ליצור שינוי, להשפיע
על המציאות ומכוונים לביצוע פעולה.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: שימוש בידע | תכנון אקולוגי | פיתוח מודעות עצמית | פיתוח מודעות לסביבה התמודדות עם דילמות | נכונות לפעולה והשפעה | חשיבה יצירתית | אחריות סביבתית שימור
מול פיתוח

רציונל:
תכנון סביבתי הינו אוסף של דפוסי פעולה שמטרתם לספק איכות חיים טובה תוך כדי הקטנת השימוש במשאבים טבעיים. אורח חיים ירוק, מקיף מכלול תחומים של התנהגויות המאופיינות במודעות עצמית וסביבתית, אכפתיות, חשיבה ביקורתית, מנהיגות ויזמות.
אנו מאמינים כי תחומים אלו ניתן ללמד ולהטמיע באמצעות משחקי חשיבה ושיטת אשכולות.
על מנת לפתח בלומדים הטמעה ויישום של עקרונות בר קיימא ושל אורח חיים ירוק אנו זקוקים
לא רק לחשיפתם למידע, אלא, בעיקר, לכלים שיאפשרו להם לבחון חלופות, לקבל החלטה,
לנקוט עמדה פעילה ויוזמה, להיות מודעים יותר לעצמם ולסביבתם ולא לקבל את המציאות
כמובנת מאליה.
באשכול זה, מתבצעת העברה בין עולם המשחק לעולם הירוק והאכפתי. לדוגמא:
על ידי פיתוח מודעות למהלכי היריב, לשינויים על לוח המשחק ולאפשרויות הפעולה =
אנו מסוגלים לפתח מודעות של הלומד לגבי עצמו ולגבי סביבתו ואף ליצור אצלו פליאה מהקיים.

שיטות חשיבה: שיטת עץ החשיבה | שיטת הרמזור | שיטת המסננת