אשכול רגשות

מטרת אשכול רגשות:
מטרת אשכול הרגשות, היא לפתח מודעות למצבים בהם הרגש משפיע עלינו וללמוד כיצד לנהל אותם ביעילות. היכולת להבין רגשות שלי ושל אחרים מוגדרת כאינטליגנציה הרגשית.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: הגדרת חוויה מלמדת | קשת של רגשות | רגשות מעורבים | הפקת לקחים למידה מטעויות

רציונל:
אחת התובנות החשובות של עולם החינוך בשנים האחרונות היא חשיבות אימון ופיתוח עולם הרגש של הילדים במטרה לספק בסיס רגשי חזק למגוון התמודדויות היום יום. חשיבותה של האינטליגנציה רגשית אינה נופלת מחשיבותן של אינטליגנציות לוגיות מתמטיות ולרוב קיים חיבור חזק בניהן. חווית המשחק בצוותא, מאפשרת לשחקנים להתנסות במצבים שונים, המלווים ברגשות רבים: תסכול, אכזבה, כעס, קנאה, סיפוק, גאווה, אושר, שמחה, ועוד מגוון רחב של רגשות. במסגרת אשכול הרגשות, הלומדים ילמדו מודל של התבוננות עצמית, יבצעו תהליכי רפלקציה עצמיים ויתבצע תהליך תיווך של מאמן החשיבה בזמן אמת.

שיטות חשיבה: שיטת המסננת | שיטת הרמזור | שיטת המראות