אשכול פתרון בעיות

מטרות אשכול פתרון בעיות:
1. פיתוח מיומנויות של למידה שיתופית.
2. קידום יכולת קבלת החלטות בקבוצה.
3. הטמעת מיומנות של תקשורת מקרבת.
4. הכרות עם נושא חוכמת ההמון ולימוד דרכים לסיעור מוחות קבוצתי.

שכבות גיל: כיתות ה'-ו'

נושאים מרכזיים: 
סיעור מוחות | תכנון משותף | תבונה קבוצתית | הקשבה לאחר
התמודדות עם מציאות משתנה | הכרות ויישום של תהליך חקר

רציונל:
פתרון בעיות הינו אשכול העוסק ביכולת של תלמיד לקחת חלק בתהליך
קוגניטיבי וחברתי המורכב ממספר משתתפים, במטרה להשיג מטרה משותפת. המטרה תושג באמצעות חיבור היכולות, הידע והאנרגיה של כל חברי הקבוצה. באשכול נלמד כיצד להתמודד עם אתגרים ובעיות באמצעות שיח משותף בו כל תלמיד מביא את הכישורים הייחודים לו על מנת לסייע לקבוצה. האשכול משלב משחקי קופסא חדשים וכן משחקי אתגר. מתודת ההדרכה תשלב בין חקר משחק ללמידה פעילה.

שיטות חשיבה: המסרטה | הבלש | הסולם