תכנית ניצני חשיבה

תכנית ניצני חשיבה:
מטרת תכנית הלימודים להכיר לתלמידים את יסודות החשיבה הבסיסיים, שילוו אותם בכל שנותיהם בבית הספר וכן, מטפחת מיומנויות למידה ראשוניות, יכולות של קשב וריכוז, שיתוף פעולה ועבודת צוות.

שכבות גיל: כיתות א'-ב' | תכנית שנתית

נושאים מרכזיים: הגדרות וחוקים | מודעות לאיומים | התייחסות והבנת האחר| העתקת דגמים התמודדות עם תחושות במשחק|  חקר דגמים | תכנון מקדים | פתרון בעיות | התמודדות עם אילוצים|  הסקת מסקנות והפקת לקחים | למידה מטעויות | ניסוי וטעייה | פתרון בעיות בצורה שיטתית | מושגי יחס ומרחב | תחושות ורגשות של נתינה וקבלה | הפסד וזכייה

רציונל:
אנשי חינוך מודעים לכך, ששנת הלימודים הראשונה בבית הספר, ייחודית ורגישה מבחינה התפתחותית ורגשית, ובשל כך מהווה אתגר חינוכי גדול.
תקופה זו מתאפיינת, אמנם, בהתפתחותן של יכולות חשיבה מרובות, אך בשל הפגיעות הרגשית הגבוהה, הכרוכה במעבר ממסגרת של גן, הילדים זקוקים להתערבות חינוכית משמעותית, אשר הולמת את צורכיהם הייחודיים. התכנית "ניצני חשיבה" מזהה את הפוטנציאל הקוגניטיבי והלימודי הגדול בשכבת גיל זו, אך גם, מותאמת לאווירה, לפעילויות ולתכנים שמתאימים לגיל הרך. התכנית מותאמת לשינויים בדפוסי החשיבה של התלמידים הצעירים, מסייעת להם בהשתלבותם במסגרת הבית ספרית, ומקנה להם מיומנויות יסוד שילוו אותם כל חייהם. שיטת ההוראה הייחודית, והשימוש במשחק כאמצעי מרכז, מותאמים למאפייני ולצורכי הגיל, ומסייעים בריכוך המעבר מגן לבית-ספר.

שיטות החשיבה הנלמדות בתכנית:
שיטת הרמזור | שיטת הבלש
_________________________________________________________________________________
לברושור התכנית לחץ כאן
_________________________________________________________________________________