אשכול מאיץ הלמידה

מטרת אשכול מאיץ הלמידה:
להנגיש לתלמידים סביבת משחק דיגיטלית לתרגול וליישום של אסטרטגיות וכלי חשיבה, בקצב למידה והתקדמות אישיים.

שכבות גיל: כיתות ה'-ו'

נושאים מרכזיים: 
פתרון בעיות | קבלת החלטות | הסקת מסקנות | גמישות מחשבתית

רציונל:
מאיץ הלמידה הינו אשכול הנלמד בסביבת לימוד וירטואלית וחדשנית, לפיתוח מיומנויות
למידה באמצעות משחקים. האשכול בנוי מסדנאות מלהיבות, המבוססות על המתודולוגיה המוכחת של אשכולות, ומקנות ללומדים אסטרטגיות וכלים שימושיים לתכנון, ארגון
והתמודדות עם הלחצים הכרוכים בעומס הלימודים. הסדנאות משלבות התנסות חווייתית בכיתה עם אימון מקוון במערכת Accellium, המשתמשת במאמנים וירטואליים, בעלי
בינה מלאכותית, כדי לפתח את מודעותם של התלמידים לתהליכי החשיבה שלהם.
הסדנאות עוסקות ב נושאים: פתרון בעיות, קבלת החלטות, גמישות מחשבתית, ניתוח
והסקת מסקנות. באמצעות הטכנולוגיה של Accelium נאסף מידע עשיר המאפשר לזהות ״אירועי למידה״ משמעותיים בזמן אמת ולנצל אותם לתיווך ולשינוי דפוסי חשיבה.
המערכת מנתחת בזמן אמת נתונים רבים על תהליך הלמידה של המשתמש ומספקת משוב מיידי על ביצועים, חיזוקים חיוביים והמלצות לפעולה. בכך, Accelium מדרבנת את הלומדים, מעודדת תחקור עצמי ותורמת להפנמה של העקרונות האסטרטגיים הנלמדים.

שיטות חשיבה: שיטת הבלש | שיטת הרמזור | שיטת הסולם