אשכול למידה

מטרת אשכול למידה:
מטרתו אשכול למידה היא הקניית הרגלי למידה שהדגש שלהם הוא על סקרנות, קשב, ריכוז ומשמעת עצמית. למידה בעולם משתנה דורשת הקנייה של מיומנויות ולא רכישה של ידע. בשני הקורסים של אשכול למידה נעניק לילדים כלים שישמשו אותם בכל תחומי הלמידה.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: למידה ותכנון (למידה חוייתית) | קבלת החלטות | זיהוי | ניתוח | בחירה ובחינת אפשרויות מזל כשרון ניתוח חלופות |  פתרונות | התמודדות עם לחצים | ציון והשוואה | פיתוח יכולת חקר | סקרנות ופתרון אידיאלי |  התמודדות עם בעיות/ מבוי סתום | סדר עדיפויות | חשוב מול דחוף | מיקוד והתמקדות במטרה

רציונל:
בעידן בו הידע זמין ונגיש מאי פעם וילדים צעירים יכולים להשיג בנקל כל מידע בו הם חפצים, נודעת חשיבות מכרעת לפיתוח כישורי חשיבה ולמידה בסיסיים. אשכול למידה מקנה ללומדים מיומנויות וכלים, אשר יאפשרו להם להתמודד עם המידע אליו הם נחשפים, ללמוד שאלות, לפתור בעיות ולקבל החלטות מושכלות. במהלך לימודי האשכול, התלמידים ילמדו מודל חשיבה מטה קוגנטיבי, אשר יאפשר להם לקבל החלטות בצורה רציונאלית, ולאחר בחינה מעמיקה של כל החלופות והשלכותיהן. יישומו של המודל והעברתו לחיי היום-יום ייעשה דרך פרויקט מסכם, שבו התלמידים יבחרו בדילמה אישית, יבחנו אותה על פי שלבי המודל ויגיעו לבחירה אחראית ושקולה.

שיטות חשיבה: שיטת עץ החשיבה | שיטת המסננת