אשכול לוגיקה

מטרת אשכול לוגיקה:
מטרתו של אשכול לוגיקה היא להקנות הרגלי חשיבה כתשתית לפיתוח כישורי חיים ומיומנויות קוגניטיביות כגון תכנון אפקטיבי, ניתוח סביבה וניהול משאבים.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: תכנון | הערכת מצב | שאילת שאלות | פתרון בעיות | חקר

רציונל:
בנייתו של תהליך עיצוב החשיבה מחייב תשומת לב מיוחדת. באשכול לוגיקה נעסוק יותר בגישה לבעיה או למשימה ופחות בפתרון שלה. השיטה המרכזית שמלווה את האשכול היא שיטת הרמזור, שיטה מטה קוגניטיבית שמטרתה, עיצוב הרגלי חשיבה ומעשה עם דגש על חשיבה לפני המעשה. ילדי היסודי נדרשים ליסודות חזקים בהרגלי העבודה, המשחק והלמידה. המעבר אל הכיתות הבוגרות יותר יוצר הוויה חדשה שמציבה בפני הילדים אתגרים שלא היו רגילים אליהם.  באשכול לוגיקה נקנה לילדים הרגלי חשיבה לפני מעשה, יכולת לימוד של סביבת הפעולה שלהם, כלים לפתרון בעיות והבנה של מושג המשאב והשימוש הנכון בו. ארבעת התחומים הללו מהווים בסיס רחב וטוב להתמודדות עם משחקי התכנית ויעזרו להמשיך ולפתח מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות באשכולות הבאים.

שיטות חשיבה: שיטת עץ החשיבה | שיטת הרמזור | שיטת הסולם