אשכול חברה

מטרת אשכול חברה:
מטרתו של אשכול חברה היא להעניק לילדים כלים להתנהלות בחברה, להבנה של מקומם בחברה  ולהתמודדות עם משימות קבוצתיות. המשחקים באשכול דורשים מיומנויות חברתיות
הן כחלק מקבוצה והן כמוביל של קבוצה.

שכבות גיל: כיתות ג'-ד'

נושאים מרכזיים: שיתוף פעולה | עזרה הדדית | תיאום | תלות הדדית | הרמוניה

רציונל:
העידן בו אנו חיים היום, הנו עידן טכנולוגי, בו הילדים  מבלים שעות רבות מול מסך הטלוויזיה והמחשב. דווקא בעידן שכזה, ישנה חשיבות אדירה למשחקים  משותפים, הדורשים: עבודת צוות, שיתוף פעולה, תקשורת בין-אישית, התייחסות למעשי הזולת ומתן משוב הדדי. חוויית המשחק, מהווה הזדמנות לאינטראקציות חברתיות משמעותיות. השיעורים והפעילות שנכתבו לאשכול זה, נועדו  להרחיב ולחזק את המיומנויות החברתיות הנדרשות מהילדים.

שיטות חשיבה: שיטת הציפורים הנודדות | שיטת הרמזור | שיטת המראות