אשכול אימון קבוצתי

מטרת אשכול אימון קבוצתי:
1. העצמת הילדים באמצעות מתודה של פעילות אתגרית.
2. פיתוח כישורים אישיים וחברתיים סביב פעילות ערכית.
3. הקניית מיומנויות להתמודדות עם סיטואציות מהיומיום כגון: עבודה בצוות, פתרון קונפליקטים.
4. פיתוח מנהיגות איכותית וחיובית, יוזמה ומעורבות חברתית.
5. טיפוח חשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית.
6. שיפור דפוסי תקשורת בקבוצה, לימוד תקשורת אפקטיבית ומיומנויות הקשבה.

שכבות גיל: כיתות ה'-ו'

נושאים מרכזיים: אסטרטגיה | הקשבה | פיתוח מנהיגות | עבודה בצוות | מיקוד במשימה

רציונל:
אימון קבוצתי הינה שיטה להנחיית קבוצות המתקיימת בסדנאות, ומטרתה ליצור דינאמיקת גיבוש בין חברי הקבוצה תוך העצמה אישית וקבוצתית מטרת האימון מושגת תוך התנסות מנטלית ופיזית של חברי הקבוצה, כצוות ובנפרד, באמצעות משימות מאתגרות שמביאות לידי ביטוי את יכולת קבלת ההחלטות של הקבוצה כצוות, את תרומתו של הפרט לכלל ולהפך, יכולות ביטוי ודרכי תקשורת בינאישית. אימון זה תורם לפיתוח כישורים חברתיים בין חברי הקבוצה, והקניית מיומנויות ניהול ומנהיגות, באמצעות פעילות אתגרית בתנאי חצר ושטח האימון קבוצתי נועד לגעת, להאיר, להמחיש ולקדם נושאים מהותיים אשר מלווים את העבודה בקבוצה.

שיטות חשיבה: שיטת הציפורים הנודדות | שיטת הרמזור | שיטת המסרטה