תשתית החשיבה - יישום פרויקטים בית ספריים

מה בתשתית? 2 שיטת הסולם פותרים בעיות שלב אחר שלב את המטרה הגדירו הראשית. את המטרה פרקו הראשית למטרות משנה (שלבי הסולם). את מטרות השיגו המשנה שלב אחר שלב בדרך למטרה הראשית. נסו לפתוראתהתרגילהבא באמצעותשימושבשיטתהסולם. רמז: חפשו שני תרגילי משנה. משרד החינוך 13 X 5= מתקדמים צעד אחר צעד! פתרון בעיות פיתוחמיומנויותחשיבהוכישורי חייםבאמצעותמשחקים אשכולותחשיבה www.eshcolot.co.il מטרתמשנה מטרהראשית מטרתמשנה מטרתמשנה מטרתמשנה מטרתמשנה "גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן" (משפט סיני עתיק) שיטת הציפורים הנודדות פועלים בשיתוף פעולה להשגת המטרה שיתוף פעולה מטרה קבוצתית בצורה מדוייקת. הגדירו חפשו אחר המבנה הקבוצתי חשבו בגדול! המתאים ביותר להשגת המטרה. ודאו שצורכיהם של כל חשבו על הפרטים! הפרטים בקבוצה נענים. מצאו את האיזון בין הצרכים הפרטיים לקבוצתיים. "טובים השניים מן האחד" (קוהלת) כדי להשיג אתהמטרההקבוצתית, חייבים להתחשבגםבצרכיםשלהפרטיםבקבוצה. לדוגמא: כשמנהיג הלהקהמתעייף, האחריםמחליפיםאותו בראשהחץ. במשחקאבאלון תורהשחור. לאיזו קבוצתכדוריםישיתרון? ממהנובעהיתרון? משרד החינוך משתפים פעולה ונהנים! פיתוחמיומנויותחשיבהוכישורי חייםבאמצעותמשחקים אשכולותחשיבה www.eshcolot.co.il שיטת המראות מתבוננים ולומדים מחוויות אישיות את החוויה שממנה תרצו ללמוד. הגדירו התבוננו במראה: עלעצמי: חוזקותיי וחולשותיי. עלסביבתי: מה מקדם אותי? מה מעכב אותי? לימדו מהחוויה: מה לשמר? מה לשפר? משרד החינוך לומדים מטעויות! רגשי-אישי פיתוחמיומנויותחשיבהוכישורי חייםבאמצעותמשחקים אשכולותחשיבה www.eshcolot.co.il "אדם חושב לומד מכישלונותיו באותה מידה כמו מהצלחותיו” (ג’ון דיואי) שיטת הרמזור בוחנים את סביבה ומקבלים החלטות עצרו! אור אדום: התבוננו ושאלו שאלות על הסביבה. התכוננו! אור צהוב: בחנו את אפשרויות הפעולה שלכם, ובנו תכנית מתאימה. פעלו! אור ירוק: בדקו את תכניתכם, ובצעו אותה. במשחקארבעבשורהתורהירוק. מהי תכניתהאדום? מהי תכניתהירוק? איזהמהלךתבחרו? משרד החינוך פיתוחמיומנויותחשיבהוכישורי חייםבאמצעותמשחקים אשכולותחשיבה www.eshcolot.co.il "סוף מעשה במחשבה תחילה" (פיוט “לכה דודי”, ליל שבת) מודעים לסביבה! קבלת החלטות תשתית החשיבה של אשכולות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=