תשתית החשיבה - יישום פרויקטים בית ספריים

פרויקטים לתלמידים 15 הקמת מנהיגות צעירה מקרב תלמידי בית הספר אשר לומדים את תכנית אשכולות, במטרה ליצור ולטפח מנהיגות צעירה. בית הספר יבחר במספר פרויקטים שיופעלו על ידי תלמידים - ‘צוות מובילי ונאמני חשיבה’. הצוות יורכב מנציגי השכבות השונות שלומדים את התכנית וייבחר בבחירות דמוקרטיות. הרכב כזה יתרום לגיבוש הקבוצות ולתחושת השייכות שלהן לבית הספר. מדריך אשכולות ומורה מתוך צוות ההוראה הבית ספרי, יילוו את התלמידים בהפעלת הפרויקטים השונים. צוות מנהיגות שמוביל את כל הפרויקטים בתחום החשיבה בבית הספר. מובילי חשיבה: תלמידים מתוך השכבה הבוגרת בבית הספר. 10- הצוות מורכב מ הצוות ילווה על ידי מדריך אשכולות חשיבה. צוותים המובילים פרויקטים ייחודיים. כל אחד מהצוותים אחראי על נאמני חשיבה: פרויקט אחד. כל הצוותים מורכבים משני נציגים מתוך צוות מובילי החשיבה ונציגים מתוך השכבות השונות של בית הספר (נציג מכל שכבה). שני הנציגים מתוך צוות מובילי החשיבה הם אלו שאחראים להוביל את הפרויקט בשיתוף נציגי השכבות הצעירות. הצוותים מלווים על ידי מורה מתוך צוות בית הספר (מורה אחר/ת מזה/מזו שמוביל/ה את צוות מובילי החשיבה). חשיבה נאמני מובילי חשיבה נאמני חשיבה: הפסקה פעילה נאמני חשיבה: משחקים נאמני חשיבה: פינה חשובה נאמני חשיבה: יזמים צעירים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=