תודה לכל התלמידים והמדריכים שלקחו חלק באתגר הכיתתי! תוצאות סופיות ייעלו בהמשך.