15/3/2017 ברכות לנבחרות שעלו לתחרות הארצית בתחרות האזורית בנהריה: וילקומיץ ומצפה גולן!