14/3/2017 ברכות לנבחרות שעלו לתחרות הארצית בתחרות האזורית בצור משה: ברקאי וברקן!