שלב 3

כל התוצרים יוצגו באתר אשכולות.
ניתן יהיה לצפות בהם ולבחור את התוצר האהוב מכולם על ידי לחיצה על סמליל  LIKE.