שלב 2

לאחר סיום העבודה על הייצוג/ים, המדריךי יצלם את התוצרים וישלח אותם באמצעות ווטסאפ אל מנהל/ת האזור בליווי הפרטים הבאים:
שם המדריך/ה 
שם היישוב
שם בית הספר

פרטי הכיתה )שכבה ומספר( 
שם השיטה הנבחרת