שלב 1

כל כיתה בוחרת שיטת חשיבה אחת או יותר מתוך השיטות של אשכולות (ניתן להקליק על כל שיטה לקבלת הסבר ודוגמא ליישום השיטה בחיי היומיום).
כעת בוחרים את הייצוג הטוב ביותר עבורכם, לאופן בו ניתן ליישם את השיטה בחיי היומיום:

- קומיקס;
- סיפור קצר;
- צילום (סטילס או וידיאו(.
או כל ייצוג מקורי אחר שיעלה בדעתכם.

ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות משימה בהתאם לכישוריהם השונים של התלמידים )כתיבה, איור, צילום וכד').
כל כיתה יכולה לשלוח ייצוג אחד או מספר ייצוגים של השיטה הנבחרת.