שיטת הרמזור

   
הסבר - שיטת הרמזור  דוגמא ליישום השיטה בחיי היומיום