שיטת המראות

   
הסבר - שיטת המראות דוגמא ליישום שיטת המראות בחיי היומיום