שיטת הציפורים הנודדות

   
הסבר - שיטת הציפורים הנודדות דוגמא ליישום שיטת הציפורים הנודדות בחיי היומיום