שיטת הבלש

   
הסבר - שיטת הבלש דוגמא ליישום השיטה בחיי היומיום