תכנית משחקי מדע לכיתות א'-ג'

מטרת תכנית משחקי מדע לכיתות א'-ג':
1. עידוד ללמידה ולחקר של העולם הסובב אותנו.
2. יצירת בסיס ללימוד המדעים בהמשך.
3. פיתוח חשיבה יישומית וביקורתית.
4. הטמעת תהליכי חקר מדעי.
5. חיזוק כישורים רגשיים-חווייתיים באמצעות יצירת תחושת מסוגלות אישית.
6. פיתוח שפתי באמצעות לימוד מונחים ומושגים מתחומי המדע.

שכבות גיל: כיתות א'-ג'

נושאים מרכזיים:

ציפה | שיווי משקל | מים | מלח | כרומטוגרפיה | בצקי משחק | אוויר | שעשועים בפזיקה
סבון פולימרים | תבלינים

רציונל:
באמצעות מעבדה ניידת, הופכת כל כיתת לימוד לכיתת מדע.
העזרים, האמצעים המגוונים והסיפורים התומכים בתופעות המדעיות, מעודדים את הילדים ללמוד ולחקור את העולם הסובב אותם בעין בוחנת, תוך חשיבה יישומית וביקורתית כאחד.
תכניות המדעים מכוונות אל למידה פעילה לא רק בבית הספר, אלא גם בסביבה הביתית.
בכל חומר אשר נלמד מודגש ההיבט היישומי בחיי היומיום, אשר מטרתו לעודד את התלמיד לחשוב, ליצור וליזום תהליכי חקר. תחומי הניסויים וההדגמות שבתכניות מכוונים בעיקר למעבדה הביתית, תוך שימוש בחומרים הנגישים לילדים (סבון, קמח, שמן, מלח ועוד).
התלמיד הופך להיות שותף בגילוי העקרונות המדעיים ומבין את תהליכי החקר שהביאו למסקנות המדעיות.