תכניות המדעים

מטרת תכניות המדעים:
להיחשף אל עולם המדע ולגלות כיצד העולם מסביבנו פועל
באמצעות ניסויים מדעיים, פיתוח מיומנויות חקר והסקת מסקנות.

שכבות גיל: כיתות א'-ה'

נושאים מרכזיים: השערות | שאילת שאלות | חקר | ניתוח בעיה | ניסוי וטעייה

שיטות חשיבה: הבלש | הסולם