משחק החיים - תכנית חדשה לכיתות ה'-ו'

מטרות התכנית משחק החיים:
א. העצמה באמצעות מתודה של פעילויות חשיבה אתגריות.
ב. ביסוס וחיזוק מיומנויות המאה ה-21.
ג. פיתוח כישורים אישיים וחברתיים.
ד. טיפוח חשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית.
ה. פיתוח מנהיגות איכותית וחיובית, יוזמה ומעורבות חברתית.

שכבות גיל: כיתות ה'-ו'

רציונל התכנית:
תכנית שנתית הכוללת משימות והפעלות אתגריות, קצרות ואטרקטיביות,
הדורשות הפעלת מיומנויות רב תחומיות, המשלבות בין האישי לקבוצתי.

שיטות חשיבה: הבלש | הסולם