תכנית המדעים

מטרת תכנית המדעים:
להיחשף אל עולם המדע ולגלות כיצד העולם מסביבנו פועל באמצעות ניסויים מדעיים,
פיתוח מיומנויות חקר והסקת מסקנות.

רציונל:
תכניות המדעים מעניקות לילדים בסיס להמשך לימודי המדע. הילדים מכירים דרך ניסויים, משחקים, הפעלות ותוצרים מלהיבים. מדע הוא עבורם כלי חשיבה משעשע ומאתגר לבחינת העולם סביבם.

שכבות גיל: כיתות א'-ד'

נושאים מרכזיים: השערות | שאילת שאלות | חקר | ניתוח בעיה | ניסוי וטעייה