תכנית ההכלה של אשכולות חשיבה

אשכולות חשיבה מציגה תכנית חדשה להכלה ושילוב של תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל,
לשם מתן מענה מותאם לתכנית ההכלה וההשתלבות של משרד החינוך.