תכנית ההכלה של אשכולות חשיבה

אשכולות חשיבה מציגה תכנית ייעודית חדשה ליישום תכנית ההכלה בבתי הספר:
"תכנית ההכלה של אשכולות חשיבה".