ארגז חידות

1. חידות תעתוע
2. חידות מטבעות בשער העיר, משחק האותיות
3. מקבץ חידות – הפוך על הפוך
4. חידת 15 בריבוע/המדריך אורן חודש
5. חידות לכיתות נמוכותחידות לכיתות גבוהות
6. חידות טריוויה קצרות
7. חידה המתאימה לשיטת המסרטה
8. מקבץ חידותאתר חידות
9. מאגר חידות מתמטיות: אתר החידות אלף אפס, חידות מתמטיות כולל פתרונות
10. בנק חידות: 1,2,3,4
11. מאגר חידות, חידות מילוליות ע"פ רמת קושי מתוך חוברת למדריך "פרויקט קידום השגים לימודיים" כולל פתרונות
12. חידות מילוליות מתוך חוברת "בוגרי אשכולות פותרים בעיות" כולל פתרונות
13. חידות צורניות מתוך חוברת "בוגרי אשכולות פותרים בעיות" כולל פתרונות
14. חידת הפרצופים, חידת הכבשים, חידות אבודים בחלל, סודוקו
15. חידות ברמות קושי שונות כולל פתרונות: רמת קושי בינונית, רמת קושי נמוכה
16. חידות על משחקים, חידות בלשיות, משחקי עיפרון ודף
17. משחק המלך, חידת המבוך, חידת המרכז
18. תרגילים ובעיות ע"פ שכבות גיל מתוך חוברת למדריך "פרויקט קידום הישגים לימודיים" כולל פתרונות
19. תרגילים למשחקי האולימפיאדה ופתרונות