עזרים להפעלות קבוצתיות ביחד!

1. כרטיסיות 'ילדים מפעילים ילדים'
2. כרטיסיות 'ביחד 10' – כרטיסיות הפעלה בקבוצה