משחק בהמצאה: שלבים באתגר הכיתתי

שלב 1
כל כיתה מתכננת משחק. על המשחק לכלול:
– שם המשחק; – חוקי המשחק; – עזרי המשחק.

ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות משימה בהתאם לכישוריהם השונים של התלמידים (כתיבה, איור, צילום וכד').
כל כיתה יכולה לשלוח משחק אחד או מספר משחקים.
_________________________________________________________________
שלב 2
לאחר סיום העבודה על המשחק/ים, המדריך יצלם את המשחקים,
וישלח אותם באמצעות ווטסאפ אל מנהל/ת האזור בליווי הפרטים הבאים:
שם המדריך/ה, שם היישוב, שם בית הספר, פרטי הכיתה (שכבה ומספר,שם המשחק/ים).
________________________________________________________________
שלב 3

כל המשחקים יוצגו באתר אשכולות. ניתן יהיה לצפות בהם ולבחור את המשחק האהוב מכולם
על ידי לחיצה על סמליל LIKE.
_________________________________________________________________
שלב 4

בסיום התחרות, תתכנס ועדת שיפוט לקביעת המקום הראשון בכל אזור על פי המדרג הבא:
בחירת הגולשים באתר: 40%  ועדת השיפוט: 60%
מהם הקריטריונים לשיפוט?
1. מקוריות/חדשנות 50% ;
2. עניין 20% ;
3. הנאה 10% ;
4. אתגר 10% ;
5. אסתטיקה 10% ;