משחק בהמצאה: אתגר כיתתי נושא פרסים

אתגר משחק בהמצאה יוצא לדרך!
אתגר כיתתי סביב משחקים.
האתגר יתקיים ברמה אזורית, כלומר כל בתי הספר באזור מסוים יתמודדו זה מול זה בתחרות אזורית.

כיצד משתתפים באתגר?

במהלך שיעור אשכולות נכנסים עם המדריך לאתר אשכולות > עמוד הבית > תשתית החשיבה > אתגר כיתתי.
_____________________________________________
לחץ לשלבי התחרות
_____________________________________________
אילו פרסים יוענקו לזוכים?
מארז בן 10 משחקי חשיבה לכיתה שתזכה במקום הראשון בכל אזור.

מה המועד האחרון לשליחת הצילומים?

30.4.18
מתי יפורסמו שמות הזוכים באתר?
10.5.18
_____________________________________________
אנו מאחלים לכל הכיתות תהליך חשיבה והמצאה יצירתי ומהנה.
בהצלחה!