כללי - אולימפיאדת החשיבה

מטרות מרכזיות:
* הקניית ערכים של כבוד הדדי, סבלנות לאחר, הוגנות והגינות במשחק ובחיים.
* סיכום הפעילות הענפה המתרחשת בכיתות במהלך השנה.
* איחוד כל ילדי ישראל על המגזרים השונים תחת מטרה משותפת אחת.
* קידום תרבות החשיבה והמשחק בישראל.

להלן שלבי האולימפיאדה השונים: 
אליפויות בית ספריות – נערכות באירוע בית ספרי מסכם במהלך החודשים ינואר – פברואר.
אליפויות אזוריות – אירועים אזוריים הנערכים במהלך מרץ. באירועים משתתפות כל נבחרות
בתי הספר הלוקחות חלק בפרויקט האולימפיאדה.
אליפות הארץ – אירוע ארצי מסכם שנערך השנה ב 22/5/2017 במכון וייצמן, רחובות.
באירוע משתתפות הנבחרות הזוכות בתחרויות האזוריות.