כללי - אולימפיאדת החשיבה

מטרות מרכזיות:
* הקניית ערכים של כבוד הדדי, סבלנות לאחר, הוגנות והגינות במשחק ובחיים.
* סיכום הפעילות הענפה המתרחשת בכיתות במהלך השנה.
* איחוד כל ילדי ישראל על המגזרים השונים תחת מטרה משותפת אחת.
* קידום תרבות החשיבה והמשחק בישראל.

להלן אירועי האולימפיאדה השונים: 

תחרויות בית ספריות
– נערכות באירוע בית ספרי מסכם במהלך החודשים ינואר – פברואר.

תחרויות אזוריות
– אירועים אזוריים הנערכים במהלך מרץ. באירועים משתתפות כל נבחרות
בתי הספר הלוקחות חלק בפרויקט האולימפיאדה.

תחרות ארצית
 – אירוע ארצי מסכם בו משתתפות הנבחרות הזוכות בתחרויות האזוריות.
_____________________________________________________________
מאמר – אופיר גלאון