מאירועי אולימפיאדת החשיבה ה-22 לזכרו של עוז מנדלוביץ'

להלן אירועי האולימפיאדה השונים: 
_______________________________________________________________
תחרויות אזוריות – אירועים אזוריים הנערכים במהלך מרץ. באירועים משתתפות כל נבחרות
בתי הספר הלוקחות חלק בפרויקט האולימפיאדה.
_______________________________________________________________
* לתמונות מאירועי התחרויות האיזוריות
_______________________________________________________________
תחרות ארצית – אירוע ארצי מסכם בו משתתפות הנבחרות הזוכות בתחרויות האזוריות.
_______________________________________________________________
* לתמונות מהגמר הארצי שהתקיים בטכניון חיפה