תכנית גן המשחקים הקסום

מטרת תכנית גן המשחקים הקסום:
לפתח מיומנויות חשיבה, הבעה ותנועה באמצעות משחקי חשיבה ייחודיים
ועזרים צבעוניים ואטרקטיביים.

שכבות גיל: גני טרום חובה וחובה | תכנית שנתית

מונחים ומושגים מרכזיים: מיון | ארגון והשוואה | מנייה | יחס וכיוון | מוחשי ומופשט

שיטת החשיבה הנלמדת בתכנית:
שיטת הבלש