אשכול מאיץ הלמידה

מטרת אשכול מאיץ הלמידה:
להנגיש לתלמידים סביבת משחק דיגיטלית לתרגול וליישום של אסטרטגיות וכלי חשיבה, בקצב למידה והתקדמות אישיים.

רציונל:
Accelium היא סביבת אימון חדשנית לפיתוח מיומנויות למידה באמצעות משחקים.
הנה סקירה קצרה של כמה מהרכיבים היותר משמעותיים:
הערכה לאורך האימון הטכנולוגיה של Accelium אוספת ומנתחת מידע עשיר על כל פעולותיו
של הלומד כשהוא מחובר ופעיל במערכת. נתונים אלו שנאספים מאפשרים לזהות "אירועי
למידה" משמעותיים בזמן אמת ולנצל אותם לתיווך ולשינוי דפוסי החשיבה של הלומד.
המאמן הוירטואלי מסתמך על אלגוריתמים של בינה מלאכותית כדי לספק ללומדים משוב
מדויק בזמן ולייצר שיח אישי, חיובי ומעצים. הוא מספק פרשנות של חוויית הלמידה, משקף
ללומדים את דפוסי החשיבה שלהם וממקד אותם בלקחים הנובעים מחוויית הלמידה שעברו.
כלי חשיבה לאורכו של האימון, תציג המערכת כלי חשיבה פרקטיים מגוונים תחיל ליישום
במשחק ולאחר מכן גם בסיטואציות של העולם האמיתי.

שכבות גיל: כיתות ו'

נושאים מרכזיים:
אתגר חשיבתי | קבלת החלטות | התמודדות | הצבת יעדים | ארגון למידה